Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān werd het volgende gevraagd:

Wat zijn de hulpmiddelen in deze tijd om standvastigheid te verkrijgen op de religie gezien de golf aan fitan (beproevingen en rampspoeden) die de umma treft?

Antwoord:

Alle lof is aan Allah, de Heer der werelden. Moge Allah`s zegeningen en vrede op Mohammed ﷺ, zijn familie en al zijn metgezellen zijn.

De middelen die zorgen voor standvastigheid op de religie:

Ten eerste: Het opdoen van profijtvolle kennis. Het leren van de geloofsleer (ʿaqīda) en haar fundamenten.

Vervolgens het kijken naar de overleveringen die gaan over fitan, hetgeen dat zal plaatsvinden aan het einde der tijden en wat de verplichtingen zijn voor een persoon wanneer hij ze (deze fitan) bereikt.

Vervolgens het wegblijven van fitan, het wegblijven van de plekken van fitan en de mensen van fitnah en het oppassen voor degenen die het promoten en de uitnodigers ernaar. Uitnodigers aan de poorten van het hellevuur zoals de profeet ﷺ hen heeft beschreven. Degene die hen (deze uitnodigers naar fitan) gehoorzaamd wordt in het hellevuur gegooid.

Vervolgens het verrichten van smeekbeden (duʿāʾ). En dit is het belangrijkst! Duʿāʾ! Het verrichten van duʿāʾ bij Allah (عز وجل) dat een moslim standvastigheid krijgt. Een persoon dient veelvuldig duʿāʾ te verrichten voor standvastigheid. De profeet ﷺ was gewoon de volgende duʿāʾ te verrichten:

“O Draaier van de harten, maak mijn hart standvastig op Uw religie.”

De profeet Ibrahiem (عليه الصلاة والسلام) zei:

“En houd mij en mijn zonen af van het aanbidden van afgodsbeelden. Mijn Heer, voorwaar, zij hebben vele mensen doen afdwalen.” [Ibrāhīm (14):35-36]

Yūsuf verrichtte ook duʿāʾ aan het einde van zijn leven:

“Laat mij als moslim sterven en verenig mij met de vromen.” [Yūsuf (12):101]

Men dient dus veelvuldig duʿāʾ te verrichten, men dient te zitten bij de mensen van kennis en inzicht en bij de mensen van het goede. Men dient weg te blijven van de middelen die leiden naar fitnah.

Men blijft ervan weg en kijkt er niet naar. Want dit brengt het kwade met zich mee! Zo ook dient hij niet te luisteren naar zenders die uitnodigen naar fitan, waar de mensen van het kwaad hun twijfels en dwalingen verspreiden.

Hou je vast aan deze zaken. Wanneer een persoon naar deze zaken handelt, dan zal Allah (جل وعلا) deze persoon beschermen tegen fitan omdat hij de middelen heeft genomen. En het succes ligt in de handen van Allah (سبحانه وتعالى).

Bron: Beluister de audio hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl