Shaykh Muḥammad b. Ṣālih al-ʿUthaymīn werd het volgende gevraagd:

Ik ben getrouwd en alle lof is aan Allah. Mijn vrouw heeft een kind gekregen en voordat hij (het kind) zijn tweede jaar bereikte werd zij nogmaals zwanger. Zijn wij hier zondig in? Want het edele vers in de Qorʾān zegt: “En de moeders zogen hun kinderen twee volle jaren.” [Al-Baqara (2):233]

Antwoord:

Er rust geen zonde op jullie wanneer de kinderen achter elkaar opvolgen. Sterker nog, jullie worden hiervoor beloond. Want de profeet ﷺ heeft gezegd:

“Trouw de vruchtbare liefdevolle (vrouw).”

Met andere woorden: De vrouw die vele kinderen krijgt. Wat betreft de uitspraak van Allah (تعالى):

“En de moeders zogen hun kinderen twee volle jaren.” [Al-Baqara (2):233]

Dit is niet in tegenstrijd met het krijgen van vele kinderen. Men kan dus het voorgaand kind borstvoeding geven nadat de moeder zwanger is geworden van een kind erna. De profeet ﷺ was van plan om al-ghīla te verbieden. En al-ghīla is het geven van borstvoeding door de zwangere vrouw. Hij ﷺ zei vervolgens dat hij de Perzen en Romeinen dit zag uitvoeren (d.w.z. al-ghīla) terwijl dit hun kinderen geen schade toebracht. Hierop besloot de profeet ﷺ om het niet te verbieden.

Ik zeg dus tegen de vragensteller, moge Allah je in je vrouw en kinderen zegenen en moge Allah je kinderen en bezit vermeerderen.

Bron: Fatāwa Nūr ʿAla ad-Darb, deel 10 blz. 505-506. Uitgever: Muʾasasa As-Shaykh Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn al-Kharyriyya, Riyad Saoedi-Arabië. 1ste Druk 2012. Zie screenshot hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

Screenshots Arabische Bron: