Shaykh Muḥammad b. Ṣālih al-ʿUthaymīn werd het volgende gevraagd:

Ik wil u graag vragen met betrekking tot laksheid, de middelen en genezing hiertegen. Een persoon ervaart soms zwakte in zijn religie.

Antwoord:

Het is niet mogelijk dat een persoon zich altijd op hetzelfde tempo (i.e. niveau) kan bevinden. Zelfs de metgezellen zeiden:

“O Boodschapper van Allah! Wanneer we bij u zijn dan nemen we de vermaningen ter harte en geloven we, en wanneer we terugkeren naar onze vrouwen en kinderen vergeten wij.”

Hij (صلى الله عليه و سلم) zei:

“(Er is) een tijd voor dit en een tijd voor dat”

Het is dus niet mogelijk dat een persoon zich op dezelfde tempo (i.e. niveau) kan bevinden. Een persoon dient echter zijn best te doen om zijn hart te rectificeren. Wanneer het hart zich rectificeert, dan zal de rest van zijn lichaam zich ook rectificeren.

  • Hij dient het mengen in zaken die hem niets aan gaan te verlaten.
  • Hij dient het twisten over zaken die niet van profijt zijn te verlaten.
  • Hij dient at-taḥazzub (groepsvorming) wat de umma heeft opgesplitst te verlaten, en hij dient zich te keren naar Allah (عز و جل).

Vandaar dat je ziet dat een leek beter is in zijn geloofsleer en ikhlāṣ (oprechtheid) dan vele studenten van de kennis. Zij die niets anders kennen dan het bekritiseren en weerleggen, qīl wal qāl (hij zei en die zei), en wat zeg je hierover, wat zeg je over dat boek, wat zeg je over hetgeen die persoon geschreven heeft?

Dit is de oorzaak dat een dienaar verloren raakt en (het gedenken van) Allah (عز و جل) weghaalt uit zijn hart en niets anders hem bezighoudt behalve al-qīl wal qāl!

Mijn advies voor ieder persoon is dat hij zich terugkeert naar Allah (عز و جل) en de mensen en hun geschillen verlaat. Dit is het beste.

Bron: Beluister de audio hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl