Al-Imām ibn Kathīr (رحمه الله) overlevert het volgende in zijn Tafsīr (uitleg van de Qorʾān):

Het is overgeleverd dat ʿUmar (رضي الله عنه) een persoon van de mensen van Shām[1] miste, die altijd in zijn zittingen zat. Hij zei tegen zijn metgezellen:

“Wat heeft Fulān b. Fulān[2] gedaan?”

Zij (de metgezellen van ʿUmar) zeiden:

“O leider der gelovigen, de afgelopen dagen is hij vervallen in het drinken van alcohol.”

Hierop riep ʿUmar zijn schrijver en zei tegen:

“Schrijf het volgende: Van ʿUmar b. al-Khattāb gericht aan Fulān b. Fulān. Vrede zij met u, vervolgens dit: Ik prijs Allah aan voor jou, er is geen God dan Hij, Degene die de zonde vergeeft en die het berouw aanvaardt, (en Die) hard in de bestraffing is. De Bezitter van de (uitgestrekte) Gunst, er is geen God dan Hij en tot Hem is de terugkeer.”

Vervolgens zei ʿUmar tegen zijn metgezellen:

“Roep Allah aan voor jullie broeder dat hij zich met zijn hart (terug)keert naar Allah en dat Allah hem vergeeft!”

Toen deze brief van ʿUmar bij hem aankwam begon hij deze te lezen en in zichzelf te herhalen.

“Degene die de zonde vergeeft en die het berouw aanvaardt, (en Die) hard in de bestraffing is.”

En zei:

“Hij (Allah) heeft mij gewaarschuwd voor Zijn bestraffing en beloofd mij te vergeven.”

Hij bleef deze woorden huilend herhalen. Vervolgens stopte hij (met het drinken van Alcohol) en verbeterde zijn situatie.

Toen ʿUmar dit hoorde zei hij tegen zijn metgezellen:

“Dit is wat jullie moeten doen wanneer jullie een broeder van jullie een misstap zien begaan. Steun hem en vraag Allah dat hij berouw toont. Wees geen helper van de Shayṭān tegen hem!”

Bron: Tafsīr al-Qorʾān al-ʿAẓīm blz. 1634. Uitgever: Dār Ibn Ḥazm lil-nashr wa tawzīʿ, Beiroet Libanon. 1steDruk 2000. Zie screenshots hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Voetnoot vertaler: Referentie naar de volgende hedendaagse landen; Jordanië, Syrië, Palestina, Libanon, noordelijke gedeelten van Egypte en westelijke gedeelten in Irak.

[2] Voetnoot vertaler: Een verwijzing naar een persoon wiens naam niet genoemd wordt.

Screenshots Arabische Bron: