Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān werd het volgende gevraagd:

Wanneer degene die bidt de moskee binnenkomt terwijl de Imām zich in de laatste tashahud[1] bevindt, dient hij dan het gebed binnen te treden samen met de Imām?

Antwoord:

Wanneer hij weet dat er nog iemand aankomt dan dient hij te wachten zodat hij (tezamen met die persoon) als (aparte) jamāʿa bidt.

Wanneer hij echter niet weet of er nog iemand aankomt dan dient hij het gebed (wat er nog van over is) binnen te treden samen met de Imām. Hierdoor zal hij de beloning verkrijgen voor het opvolgen van de Imām. En hij dient niet op te staan totdat de Imām klaar is (met het gebed).

Bron: Beluister de audio hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Voetnoot vertaler: Het reciteren van “At-taḥiyyātu lillāhi was-salawātu wat-tayyibāt…” na twee rakʿas.