Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fatāwā werd het volgende gevraagd:

In sommige landen is het weidverspreid dat de vrouw de achternaam aanneemt van haar man na het huwelijk. Bijvoorbeeld: Zaynab huwt Zayd, is het voor haar dan toegestaan om Zaynab Zayd te schrijven? Of valt dit onder een Westerse ontwikkeling die men dient te mijden en voor dient op te passen?

Antwoord:

Het is voor een persoon niet toegestaan om zich toe te schrijven aan een ander dan zijn vader. Allah (تعالى) zegt:

‟Schrijf hun (d.w.z. de kinderen) toe aan hun vaders, dat is rechtvaardiger bij Allah.” [Al-Aḥzāb (33):5]

En er is een streng dreigement voor degene die zich aan een ander dan zijn vader toeschrijft.[1] Baserend hierop is het voor de vrouw niet toegestaan om haarzelf aan haar man toe te schrijven zoals dit gewoonlijk plaats vindt bij de ongelovigen en degenen die op hen lijken.

En bij Allah ligt al het succes. En moge Allah`s zegeningen en vrede op Mohammed ﷺ, zijn familie en al zijn metgezellen zijn.

Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fatāwā
Voorzitter: Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz b. Bāz
Vervangend voorzitter: Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz Āl as-Shaykh
Lid: Shaych ʿAbdullah Ibn Ghudayān
Lid: Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān
Lid: Shaykh Bakr abū Zayd

Bron: Fatāwa al-lajna as-dāʾima lil-buḥūth al-ʿIlmiyya wal-iftāʾ, deel 20 blz. 378. Uitgever: Al-Ḥumayda drukkerij, Riyad Saoedi-Arabië. 5de druk 2006.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Voetnoot vertaler: Vanwege de volgende overlevering waar in de Profeet ﷺ zegt: ‟Degene die zich toeschrijft aan een ander dan zijn vader, terwijl hij weet dat het niet zijn vader is, voor hem is het Paradijs verboden!” Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.

Screenshots Arabische Bron: