Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān werd het volgende gevraagd:

Soms sta ik lang in de keuken in het voorbereiden van eten voor mijn man. En omdat ik erop gespits ben om mijn tijd nuttig te besteden en ervan te profiteren luister ik naar de Edele Qorʾān. Ofwel via de radio of via de cassette speler. Is deze handeling correct of is het beter dat ik dit niet doe? Omdat Allah (تعالى) zegt:

‟En wanneer de Qorʾān wordt voorgedragen, luister er dan naar en zwijgt, opdat jullie begenadigd zullen worden.” [Al-Aʿrāf (7): 204]

Antwoord:

Het luisteren naar de Qorʾān terwijl een persoon aan het werken is[1], hier is niets mis mee. Dit is niet tegenstrijdig aan de uitspraak (van Allah):

‟Luister er dan naar en zwijgt.”

Want het zwijgen is gewenst naar gelang de mogelijkheid. En degene die bezig is die luistert naar de Qorʾān naar gelang zijn mogelijkheid.

Bron: Al-Muntaqā min Fatāwā al-Fawzān deel 3, blz. 503. Uitgever: Dār al-Imām Aḥmad, Cairo Egypte. 1ste druk 2013. Zie screenshots hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Voetnoot vertaler: Zowel vrouw als man. Ook voor de mannen is het aanbevolen hun vrouw te helpen met het huishouden. Neem een voorbeeld aan de volgende Profetische overleveringen: 1. Imām Al-Bukhārī overlevert vanuit de overlevering van ʿĀʾisha (رضي الله عنها) dat zij het volgende gevraagd werd: “Wat deed de boodschapper van Allah ﷺ met zijn gezin?” Zij zei: “Hij hielp zijn gezin en wanneer het gebed aanbrak, dan stond hij op voor het gebed.” 2. Op gezag van Al-Qāsim, op gezag van ʿĀʾisha (رضي الله عنها) dat zij het volgende gevraagd werd: “Wat voor werk deed de boodschapper van Allah in zijn huis?” Zij zei: “Hij was een mens zoals alle andere mensen. Hij reinigde zijn kledingstuk, melkte de schapen en hielp zichzelf.” (Aḥmad 2/460) 3. Op gezag van ʿUrwa, op gezag van ʿĀʾisha (رضي الله عنها) dat zij het volgende gevraagd werd: “Wat voor werk deed de boodschapper van Allah in zijn huis?” Zij zei: “Hij repareerde zijn kledingstuk, herstelde zijn sandalen en deed wat andere mannen in hun huis doen.” (Aḥmad 2/460)

Screenshots Arabische Bron: