Shaykh Jamāl b. Farīḥān al-Ḥārithī[1] zei het volgende over bepaalde mannen die alleen hun rechten opeisen maar de rechten van hun vrouw vergeten

Type man nummer 8:

Degene die de (islamitische) bewijzen op de verkeerde plek toepast of de bewijzen die in zijn voordeel zijn uitbuit en eraan vasthoudt zonder te kijken naar het algemeen belang van anderen. Ik zal voorbeelden geven zodat het duidelijk wordt wat ik bedoel.

Sommige mannen misbruiken de uitspraak van de Profeet ﷺ:

“Wanneer een man zijn vrouw roept om zijn behoefte te vervullen, laat haar dan komen ook al bevindt zij zich bij de oven.”[2]

En zijn ﷺ uitspraak:

“Wanneer een man zijn vrouw naar zijn bed roept en zij weigert en de man boos gaat slapen, dan wordt zij door de engelen vervloekt totdat zij wakker wordt.”

Deze overleveringen zijn zonder twijfel authentiek. En dat een vrouw aan deze overleveringen wordt herinnerd is iets goeds en aanbevolen. En het is aan de vrouw om het recht van haar man hierin te vervullen. Integendeel, dit is een islamitische verplichting voor haar.

Maar het is (ook) aanbevolen dat de man in zijn eisen rekening houdt met zijn vrouw. Want de vrouw (zoals we eerder al hebben aangegeven) is ook maar een mens. Soms begeeft zij zich in een gemoedstoestand wat haar niet helpt om jouw verzoek in te willigen op ieder tijdstip of op het tijdstip dat jij wilt.

Het kan zijn dat zij bijvoorbeeld zwanger is en bepaalde gevoelens en situaties ervaart waar de man niet bij stil staat. Het kan ook zijn dat zij een afkeer krijgt van haar man of dat hij bij haar in de buurt komt (gedurende deze periode) vanwege al-wahm[3]. Dit kan er zelfs toe leiden dat zij zijn geur niet kan uitstaan. In deze situatie dient de man er verplicht rekening mee te houden, geduldig te zijn en de beloning ervan bij Allah te zoeken.

En het kan zijn dat zijn vrouw over problemen heeft gehoord binnen haar familie, of schokkend nieuws heeft gehoord met betrekking tot haar familie, en zij dit opkropt en jou er niet mee wil lastigvallen waardoor dit effect heeft op haar gemoedstoestand en gedrag.

En het kan zijn dat zij zeer moe is van al het huishouden. Of zij is ziek en zij wenst dit niet te laten zien omdat zij rekening wil houden met jouw gevoelens en uit liefde voor jou. Of het kan zijn dat zij druk bezig is met de kinderen omdat zij ziek zijn of zorg nodig hebben. Wat dient zij dan voor te laten gaan? Jouw behoefte of het verzorgen van de kleine kinderen die een amāna (toevertrouwing) bij haar en jou zijn?!!! Zij zal zich zonder twijfel ongemakkelijk voelen en in een slecht gemoedstoestand zijn. Zij zal dan tegen haar wil in naar jou toekomen, zonder genot noch rust. Alsof zij een pop is wanneer je geen rekening houdt met haar situatie en geduld hebt!

Laten we rechtvaardig zijn met onze vrouwen en erkennen dat de vrouwen in de meeste gevallen (behalve in uitzonderlijke gevallen) toenadering zoeken bij hun mannen met betrekking tot geslachtsgemeenschap. Zij zijn in deze toenadering naar mijn mening onder te verdelen in drie groepen:

  • Zij zoekt toenadering tot haar man in bed uit gehoorzaamheid en aanbidding voor Allah. Zij zoekt hierbij de beloning van Allah (جل جلاله) om haar man tevreden te stellen en hij hierdoor zijn blik zal neerslaan en omdat zij vrome kinderen wil.
  • Zij zoekt toenadering tot haar man puur voor het genot en niets anders.
  • Zij zoekt toenadering tot haar man zodat zij hem beschermt tegen het kijken naar andere (vrouwen) uit jaloezie voor hem.

Er is geen twijfel over mogelijk dat de eerste groep al het goede heeft samengevoegd en het heeft begrepen.

Kortom, de mannen dienen de voor en nadelen af te wegen en zij dienen rekening te houden met de gevoelens van hun vrouwen in het uitkiezen van het tijdstip om hun wens te vervullen. Vooral bij degene die grote kinderen heeft. Want de vrouw voelt zich al verlegen en ongemakkelijk wanneer de kinderen haar met een nat hoofd zien (laat staan het hebben van geslachtsgemeenschap in de aanwezigheid van grote kinderen).

Bron: https://www.islamancient.com/رسالة-إلى-الأزواج-فقط/ & zie screenshot hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Student van Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān (moge Allah hen beiden beschermen).

[2] Voetnoot vertaler: M.a.w. ook al is zij bezig met het bakken van brood. Deze verwijzing kan men doortrekken naar andere zaken en is niet specifiek voor het bakken van brood. D.w.z. wanneer ze druk bezig is met andere zaken en de man roept haar naar zijn bed, dan dient zij hem zelfs in deze situatie te gehoorzamen.

[3] Al wahm betekend taalkundig: Waar de zwangere vrouw sterk naar begeert. Het verlangen/hunkeren naar iets dat een vrouw ondervindt tijdens haar zwangerschap.

Screenshots Arabische Bron: