Shaykh Jamāl b. Farīḥān al-Ḥārithī[1] zei het volgende:

Type man nummer 12[2]: Degene die zijn vrouw benadert als dier en geslachtsgemeenschap met haar heeft zonder voorspel.

Al-Ḥussayn b. ʿAlī (رضي الله عنه) zei:

“Wat onder onbeschoftheid valt is het hebben van geslachtsgemeenschap met de vrouw zonder voorspel.”

En Ibn al-Qayyim (رحمه الله) zegt in (het boek) Zād al-Maʿād:

En hetgeen dat aanbevolen is voordat men geslachtsgemeenschap heeft met de vrouw is voorspel, kussen en het zuigen van de tong (d.w.z. tongzoenen). En de Boodschapper van Allah was gewoon om zijn vrouw te kussen en voorspel te verrichten.

Abū Dāwūd overleverde in zijn Sunnan dat hij (de Profeet) gewoon was ʿĀʾisha te kussen en haar tong te zuigen.

Het is ook vermeld op gezag van Jābir b. ʿAbdullah dat hij zei: “De Boodschapper van Allah heeft het afgeraden om de vrouw te benaderen zonder voorspel.”

Ik (Shaykh Jamāl b. Farīḥān al-Ḥārithī) zeg:

De overlevering “…het zuigen van de tong.” Die heeft Al-Albānī als zwak verklaard. En de overlevering van Jābir b. ʿAbdullah is niet authentiek.

Maar dit wil niet zeggen dat dit volgens de islamitisch wetgeving niet is toegestaan! Integendeel, dit valt onder het toegestane genot zolang er geen verbod is gekomen daarop.

Bron: https://www.islamancient.com/رسالة-إلى-الأزواج-فقط/ & zie screenshot hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Student van Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān (moge Allah hen beiden beschermen).

[2] Voetnoot vertaler: De volgende vertaling zal gaan over “type man nummer 8” waarin de Shaykh ingaat op mannen die de bewijzen van de Islamitische wetgeving misbruiken zonder rekening te houden met hun vrouw (Met de Wil van Allah).

Screenshots Arabische Bron: