Shaykh Muḥammad b. Ṣālih al-ʿUthaymīn zei het volgende:

Wanneer een man geslachts-gemeenschap wil hebben met zijn vrouw, dan is het een sterk aanbevolen sunna om de tasmiyya[1] uit te spreken. Dit volgens de uitspraak van de Profeet ﷺ:

‟Wanneer iemand van jullie zijn vrouw wil benaderen en zegt: Bismillah, Allahumma jannibnā as-shayāna wa jannibi shayāna ma razaqtanā[2], als het dan bepaald is dat zij een kind krijgen dan zal de shayān het nooit (kunnen) schaden.”

Dient de vrouw dit ook te zeggen? Sommige geleerden zeiden van wel maar het correcte is dat zij het niet zegt. Omdat hij (de Profeet ﷺ) zei:

‟Wanneer iemand van jullie zijn vrouw wil benaderen.”

Ook omdat het kind wordt geschapen door het water van de man (i.e. mannelijk zaad). Zoals Allah (تعالى) zegt:

‟Laat de mens dan kijken waaruit hij is geschapen. Hij is geschapen van spuitend water (mannelijk zaad). Dat tussen de rug(gengraat) en de ribben(kast) vandaan komt. Voorwaar, Hij (Allah) is zeker in staat om het (de mens die hieruit geschapen is) terug te doen keren (na zijn dood).” [Aṭ-Ṭāriq (86):5-8]

De zaadcellen komen dus van het water van de man. Vandaar dat hij degene is die dient te zeggen:

‟Bismillah, Allahumma jannibnā as-shayāna wa jannibi shayāna ma razaqtanā.”

Bron: Ash-Sharḥ al-Mumtiʿ ʿala Zād al-Mustaqniʿ deel 12 blz. 414. Uitgever: Dār Ibn Jawī lil-nasr nashr wa tawzīʿ Damam Saoedie-Arabie. 1ste druk 2006. Zie screenshots hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Voetnoot vertaler: D.w.z. de duʿāʾ van geslachtsgemeenschap.

[2] In de naam van Allah. O Allah, houdt ons weg van de duivel en houdt de duivel weg van datgene wat u ons doet toekomen (aan nageslacht).

Screenshots Arabische Bron: