Shaykh Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn werd het volgende gevraagd:

Wordt de wuḍūʾ verbroken door het aanraken van het geslachtsdeel met de hand?

Antwoord:

De meest juiste opinie bij mij is dat het aanraken van het geslachtsdeel de wuḍūʾ niet verbreekt behalve wanneer dit plaatsvindt uit lust, want dit verbreekt dan de wuḍūʾ.

Hetzelfde geldt voor wanneer dit (het aanraken) bij een ander persoon plaatsvindt. Baserend hierop, wanneer een vrouw haar kind verschoond en hierbij zijn geslachtsdeel aanraakt, dan verbreekt dit haar wuḍūʾ niet.

Bron: Liqāʾ al-Bāb al-Maftūḥ nr. 1. Beluister de audio hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl