Shaykh Muḥammad b. Ṣālih al-ʿUthaymīn werd het volgende gevraagd:

Is het voor de menstruerende vrouw toegestaan om de Qorʾān te lezen vanuit de tafsīr (uitleg van de Qorʾān)? Want zij is bang dat zij hetgeen zij gememoriseerd heeft zal vergeten als zij niet blijft lezen.

Antwoord:

Het is voor de menstruerende vrouw toegestaan om de Qorʾān te lezen vanuit een tafsīr of dergelijke[1] wanneer zij vreest dat zij hetgeen zij gememoriseerd heeft zal vergeten.

Wanneer zij uit een tafsīr leest dan is het geen voorwaarde dat zij zich in een staat van reinheid bevindt. Wanneer zij niet uit een tafsīr maar uit een Muṣḥaf[2] leest, dan dient zij verplicht tussen haarzelf en de Muṣḥaf een barrière te plaatsen zoals een zakdoek, handschoenen of dergelijke.

Want de menstruerende vrouw en degene die zich niet in een staat van reinheid bevindt, daarvoor is het niet toegestaan om de Muṣḥaf aan te raken.

Bron: Fatāwā nūr ʿālā ad-darb nr. 357. Beluister de audio hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Voetnoot vertaler: Zoals de vertaling van de Qorʾān of religieuze boeken met ayāt uit de Qorʾān

[2] Voetnoot vertaler: De Qorʾān wat van kaft tot kaft puur Arabisch is zonder dat er andere woorden bij vermeld worden die een uitleg geven. Hiermee wordt duidelijk dat een vertaling van de Qorʾān of een tafsīr (uitleg van de Qorʾān) geen muṣḥaf is.