Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz b. Bāz werd het volgende gevraagd:

Ik bid soms in mijn eentje de verplichte gebeden thuis aangezien er geen moskee in de buurt is. Ben ik verplicht om de adhān en iqāma uit te voeren bij ieder gebed of kan ik zonder adhān of iqāma bidden?

Antwoord:

De sunna is dat je de adhān en iqāma verricht. Wat betreft de adhān daar geschillen de geleerden over. Het beste en het veiligst voor jou is dat je de adhān en iqāma verricht vanwege de algemene bewijzen (hieromtrent).

Je bent echter wel verplicht om met de gemeenschap het (gezamenlijk) gebed te bidden zover je daartoe in staat bent. Wanneer je een gemeenschap treft of je hoort over een moskee bij jou in de buurt, dan ben je verplicht om gehoor te geven aan de muʾadhin (gebedsoproeper) en het gezamenlijk gebed bij te wonen.

Wanneer je de adhān niet hoort en er is geen moskee in de buurt, dan is de sunna dat je de adhān en iqāma zelf uitvoert.

Opmerking vertaler 1: Het Permanente Comité voor Islamitisch onderzoek en Fatāwā zei ook het volgende: “Het is toegestaan voor degene die alleen bidt om zonder de adhān te bidden. Wanneer hij zich echter bevindt in de woestijn, een afgelegen boerderij en dergelijke, dan is het voorgeschreven voor hem om de adhān te verrichten ook al bidt hij alleen. De iqāma is voorgeschreven te allen tijde vanwege de algemene (betekenissen van de) bewijzen.”[1]

Opmerking vertaler 2: Dit geldt alleen voor de mannen. De vrouwen hoeven geen iqāma noch adhān te verrichten zie: https://www.ahloelhadieth.nl/?p=1520

Bron: https://binbaz.org.sa/fatwas/13926/حكم-الاذان-والاقامة-لمن-يصلي-في-بيته-منفردا & zie screenshot hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Fatāwa al-lajna as-dāʾima lil-buḥūth al-ʿIlmiyya wal-iftāʾ, deel 6 blz. 58. Uitgever: Al-Ḥumayda drukkerij, Riyad Saoedi-Arabië. 5dedruk 2006.

Screenshots Arabische Bron: