Shaykh Sulaymān ar-Ruḥaylī werd het volgende gevraagd: 

Wat is het criterium voor het verlaten van Salafiyya?

Antwoord: 

Iemand buiten Salafiyya plaatsen1 is een grote zaak O mijn broeders. Vandaar dat we niet haastig dienen te zijn in deze zaak. Het is ook niet gewenst dat de studenten van de kennis zichzelf als rechters aanstellen in deze kwestie. 

Spijtig genoeg zien we dat sommige kleine studenten oordelen vellen over grote geleerden. En het kan zelfs zijn dat zo`n jongeling over een geleerde oordeelt dat hij geen Salafi is terwijl diezelfde geleerde hem Salafiyya heeft onderwezen! 

O mijn broeders, haastigheid in deze zaak is ongewenst. Sterker nog, een persoon dient voorzichtig te zijn en terug te keren naar de geleerden hieromtrent. Degene die de waarheid wenst die dient de zaak aan hen (de geleerden) voor te leggen omdat hij de waarheid wenst, niet omdat hij een specifieke zaak wil! Want sommige mensen bellen mij bijvoorbeeld op en stellen de vraag op zo`n manier om het gewenste antwoord te krijgen zonder het gehele plaatje te verduidelijken. Men neemt dan de specifieke punten waarvan men wenst dat ik daarop antwoord geef. En ik heb het recht om te zeggen dat de zaak zo en zo is. Maar dit heeft geen profijt bij Allah (عزوجل) omdat je in werkelijkheid je begeerten volgt en niet de gehoorzaamheid van jouw Heer wenst. 

Het is een plicht om terug te keren naar de bekende gegrondveste geleerden in deze kwestie, om de zaak aan hen voor te leggen en om hun advies te verkrijgen hieromtrent. 

Hoe dan ook, de algemene stelregel bij de geleerden is dat Salafiyya bekende fundamenten heeft die wij reeds vermeld hebben. Degene die deze fundamenten tegen gaat die treedt buiten Salafiyya en degene die deze fundamenten nakomt die begeeft zich op de methodiek van de vrome voorgangers (moge Allah tevreden met hen zijn). 

Maar ik zeg: het is voor de studenten niet gewenst om zich te haasten in deze kwestie. Integendeel, het is ongewenst en verboden voor hen om hierin voor op te lopen. Het is een plicht om terug te keren naar de geleerden met onpartijdigheid en om de zaak aan hen voor te leggen zoals deze (werkelijk) is. En om (verklaringen) af te geven baserend op de uitspraken van de geleerden met betrekking tot deze kwestie. 

[1] Voetnoot vertaler: Dat wil zeggen tot innoveerder verklaren.

Bron: Beluister de audio hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl