Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān werd het volgende gevraagd:

Mag de vader zijn dochter dwingen om te trouwen?

Antwoord:

Hij bezit het recht niet om haar te dwingen hierin. Wat hij wel kan doen is het weigeren haar te huwen aan een ongeschikt persoon. Wat betreft de kwestie “het verplichten”, dit is niet toegestaan. Behalve hetgeen wat vermeld wordt (in de boeken van fiqh) dat de vader de maagd wel kan dwingen. Het correcte is echter het tegenovergestelde, en dat is dat de vader noch iemand anders haar mag dwingen om met iemand te trouwen die zij niet wenst.

Wat hij wel kan doen is dit voorleggen aan haar en haar herhaaldelijk adviseren totdat zij overtuigd raakt. Het is dus een plicht dat zij (die zich onder iemands voogdij bevindt) wordt geraadpleegd en haar mening in acht wordt genomen. Omdat de Profeet ﷺ degene die zonder haar toestemming werd gehuwd het recht gaf om het huwelijk te ontbinden.Mag de vader zijn dochter dwingen om te trouwen met iemand die zij niet wenst?

Bron: Al-Muntaqāmin Fatāwa al-Fawzān deel 5, blz. 244. Uitgever: Dār al-Imām Aḥmad, Cairo Egypte. 1ste druk 2013. Zie screenshots hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

Screenshots Arabische Bron: