Shaykh Muḥammad b. Ṣālih al-ʿUthaymīn werd het volgende gevraagd:

Weledele Shaykh, een man dwong zijn vrouw om een abortus te plegen terwijl de foetus onder de vier maanden was. Zij heeft dit vervolgens gedaan, wat is het oordeel hierover?

Antwoord:

Wanneer er nog geen ziel in de foetus is geblazen dan kijken we naar het volgende: Wanneer men vreest voor de gezondheid van de vrouw dan is er niets mis mee om een abortus te plegen. Wanneer hier echter geen sprake van is, dan is het voor haar niet toegestaan om een abortus te plegen, ook al wordt zij hiermee bevolen door haar man. Want zij heeft een recht op dit kind.

Maar sommige mensen (en wij zoeken toevlucht bij Allah hiertegen) hebben geen enkele bezigheid behalve het bevredigen van hun behoeften! En het kan zelfs zijn dat hij de intentie heeft om haar te scheiden en vreest dat wanneer zij een kind krijgt dit een probleem kan veroorzaken met betrekking tot de scheiding.

Wij zeggen dus: De vrouw is niet verplicht om haar man te gehoorzamen wanneer hij haar beveelt om een abortus te plegen. Zij is onder geen geval verplicht om een abortus te plegen.

Echter, wanneer de ziel in de foetus is geblazen na vier maanden, dan is het onder geen enkel geval toegestaan om een abortus te plegen. Niet met bevel van haar man noch met bevel van een dokter of iets anders.

Bron: Beluister de audio hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl