Shaykh Muḥammad b. Ṣālih al-ʿUthaymīn zei het volgende:

De Engel des doods heeft helpers die hem helpen om de ziel uit het lichaam te krijgen. Zij brengen de ziel tot aan de keel, en wanneer deze de keel bereikt neemt de Engel des doods het over en grijpt de ziel (uit het lichaam).

En Allah (تعالى) heeft de dood aan Zichzelf, Zijn gezanten (d.w.z. Zijn engelen) en aan de Engel des doods toegeschreven.

  1. (Aan Zichzelf) Allah (تعالى) zei: “Allah neemt de zielen tijdens hun dood.” [Az-Zumar (39):42]
  2. En Hij heeft de dood aan één engel toegeschreven in Zijn (تعالى) uitspraak: “Zeg (o Mohammed): De Engel des doods neemt jullie zielen weg, hij die over jullie is aangesteld.” [As-Sajda (32):11]
  3. En aan de engelen in Zijn uitspraak: “Totdat de dood een van jullie bereikt en onze gezanten zijn ziel wegnemen. En zij zijn niet nalatig (in hun werk).” [Al-Anʾām (6):61]

Er is geen tegenstrijdigheid in deze drie verzen uit de Qorʾān.

  1. Allah heeft de dood aan Zichzelf toegeschreven omdat dit (alleen) plaatsvindt met Zijn bevel.
  2. Allah heeft het aan Zijn engelen toegeschreven omdat zij de helpers van de Engel des doods zijn.
  3. Allah heeft het aan de Engel des doods toegeschreven omdat hij degene is die is aangesteld om de zielen uit het lichaam te grijpen.

Bron: As-Sharḥ al-Mumtiʿ ʿala Zād al-Mustaqniʿ deel 5 blz. 245. Uitgever: Dār Ibn Jawzī lil-nasr nashr wa tawzīʿ Damam Saoedi-Arabië. 1ste druk 2006. Zie screenshot hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

Screenshots Arabische Bron: