Shaykh Muḥammad b. Ṣālih al-ʿUthaymīn zei het volgende[1]:

Wat betreft de uitspraak van Imām Abī an-Najā Mūsa b. Aḥmad b. Mūsa al-Ḥajāwī

“…En over de khumur van vrouwen”[2]

Met andere woorden het is toegestaan voor de vrouwen om over hun khumur te vegen. Khumur is de meervoud van khimār wat ontleedt is van al-khumra en dat is hetgeen waar iets mee bedekt wordt. De khimār van de vrouw is dus hetgeen wat zij gebruikt om haar hoofd te bedekken[3].

De geleerden verschillen hierover van mening. Of dat het toegestaan is voor de vrouw om over haar khimār te vegen. Sommigen van hen zeiden dat dit niet voldoende is omdat Allah heeft opgedragen om over het hoofd te vegen in zijn uitspraak: En veeg over jullie hoofden.[4] En wanneer zij over haar khimār veegt dan heeft zij niet over haar hoofd geveegd. Integendeel dan heeft zij over een barrière geveegd, namelijk de khimār en dit is niet toegestaan.

En anderen zeiden dat dit wel is toegestaan. En zij hebben de khimār vergeleken met de ʿimāma[5] van een man. De khimār van de vrouw heeft dus dezelfde positie als de ʿimāma van de man en beiden brengen moeite met zich mee.

Hoe dan ook wanneer er (met de khimār) moeite gepaard gaat zoals koud weer of het opdoen en afdoen van de khimār, dan is hier niets mis mee in dit geval. Al is het beter om niet te vegen en er zijn geen authentieke overleveringen hieromtrent.

Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz b. Bāz zei ook[6]:

“…Wanneer de khimār om het hoofd onder de kin is gewikkeld en het is moeilijk om deze te verwijderen, dan is het toegestaan om erover te vegen zolang zij zich op ṭahāra (reinheid) bevindt. Men veegt dan erover zoals het vegen over de sokken, 1 dag en nacht.”[7]

Shaykh Muḥammad b. Ṣālih al-ʿUthaymīn werd ook het volgende gevraagd[8]:

Is het voor de vrouw toegestaan om over haar khimār te vegen?

Antwoord:

De meest bekende mening van de madhab van Imām Aḥmad is dat het toegestaan is voor haar om over de khimār te vegen wanneer deze onder haar kin is. Want het is overgeleverd dat sommige vrouwen van de metgezellen dit deden.

Hoe dan ook wanneer er sprake is van moeite zoals koud weer of het opdoen en afdoen van de khimār, dan is hier niets mis mee in dit geval. Al blijft het beter om dit niet te doen.

Commentaar vertaler:

Het vegen over de oren is niet nodig wanneer men over de khimār veegt en deze de oren bedekt.

De voorwaarden voor het vegen over de khimār[9]:

  1. Dat dit alleen plaatsvindt bij de kleine onreinheid.
  2. Dat hetgeen dat gedragen wordt op zichzelf rein is.
  3. Dat hetgeen dat gedragen wordt mubāḥ is (d.w.z. toegestaan is).
  4. Dat zij deze khimār aan deed toen zij rein was (na wuḍūʾ).
  5. Dat het vegen alleen plaatsvindt binnen de toegestane tijdsperiode (1 dag en nacht voor de plaatselijke bewoner en 3 dagen en nachten voor de reiziger).

[1] As-Sharḥ al-Mumtiʿ ʿala Zād al-Mustaqniʿ deel 1 blz. 238-239. Uitgever: Dār Ibn Jawzī lil-nasr nashr wa tawzīʿ Damam Saoedi-Arabië. 1ste druk 2006. Zie screenshot hieronder.

[2] Zād al-Mustaqniʿ Kitāb aṭ-Ṭahāra.

[3] Oftewel de ḥijāb.

[4] Al-Māʾida (5):6

[5] Tulband.

[6] Zie www.binbaz.org.sa/noor/7739 & zie screenshot hieronder.

[7] En drie dagen en nachten tijdens een reis.

[8] Majmūʿ fatāwā wa rasāʾil al-ʿUthaymīn deel 11 blz. 171, vraag 113. Uitgever: Dār at-tharyā lil-nashr wa tawzīʿ, Riyad Saoedi-Arabië. 1ste druk 1998. Zie screenshot hieronder.

[9] As-Sharḥ al-Mumtiʿ ʿala Zād al-Mustaqniʿ deel 1 blz. 242. Uitgever: Dār Ibn Jawzī lil-nasr nashr wa tawzīʿ Damam Saoedi-Arabië. 1ste druk 2006. Zie screenshot hieronder.

Screenshots Arabische Bronnen: