Shaykh ʿAbd al-Karīm Al-Khuḍayr werd het volgende gevraagd:

De geleerden vermelden dat het niet is vastgesteld om de opgenomen adhān (gebedsoproep) te herhalen. Is dit ook het geval bij het uiten van vrede en zegeningen[1] over de Profeet ﷺ bij het horen van zijn naam in opnames?

Antwoord:

Het herhalen van de adhān is bij het beantwoorden van de muʾadhin (gebedsoproeper) en niet bij het beantwoorden van een opname. Het herhalen van de adhān is dus bij het horen van de muʾadhin.

De vragensteller heeft hier gelijk in. Het is niet vastgesteld om de adhān te herhalen vanuit een opname, behalve wanneer de adhān live wordt uitgezonden. De adhān wordt dan wel herhaald, maar als het opgenomen is dan niet. Omdat men op dat moment niet de muʾadhin herhaalt maar een toestel (die de opname afspeelt).

Wat betreft het uiten van zegeningen over de Profeet ﷺ wanneer zijn naam via een opname, radio of dergelijke wordt gehoord, in dit geval dient men wel de zegeningen te uiten over hem ﷺ. Omdat hij (de Profeet) op dat moment bij hem vermeld wordt.

Degene bij wie de Profeet ﷺ wordt vermeld die dient de zegeningen over hem te uiten. De Profeet ﷺ zei:

“De gierige (persoon) is degene die de zegeningen over mij niet uit wanneer ik vermeld word.”

Bron: Beluister de audio hieronder
Vertaling: Yūsūf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Het zeggen van: Ṣallallahu ʿAlayhi was-Sallam (moge de vrede en zegeningen over hem zijn).