Shaykh ʿAbd al-Karīm Al-Khuḍayr werd het volgende gevraagd:

Wanneer ik mijn sokken aantrek in een staat van ṭahāra[1] zonder er over te vegen en vervolgens een tweede paar sokken (boven het eerste paar) wil dragen; is het dan een voorwaarde als ik over de bovenste paar sokken wil vegen dat ik ze heb aangedaan in een staat van ṭahāra? Met andere woorden voordat mijn wuḍūʾ is verlopen na het aantrekken van de eerste paar sokken?

Antwoord:

Het oordeel over het aantrekken van sokken is zoals het aantrekken van een khuf[2] zoals dit door de meerderheid van de geleerden is verduidelijkt. Wanneer hij zijn sokken aantrekt in een staat van ṭahāra dan mag hij erover vegen. Eén dag en nacht voor de plaatselijke bewoner en drie dagen en nachten voor de reiziger. Wanneer hij behoeftig is aan een tweede paar sokken bovenop het eerste paar dan geldt de regelgeving voor de bovenste paar sokken. Hij dient het bovenste paar aan te trekken in de oorspronkelijke staat van ṭahāra[3].

Dus wanneer hij de wuḍūʾ verricht en zijn voeten wast, de eerste paar sokken aan trekt en na een uur of twee besluit om een tweede paar sokken aan te trekken zonder dat hij zijn oorspronkelijke wuḍūʾ verbroken heeft, dan kan hij over hen vegen. Dit is correct want hij heeft hen (de tweede paar) aangetrokken in een staat van oorspronkelijke tahāra.

In tegenstelling tot het geval waarbij hij over de eerste paar sokken veegt en daarna een tweede paar aantrekt. In dit geval dient hij niet over de tweede paar te vegen ook al begeeft hij zich een staat van ṭahāra (na het vegen over de eerste paar sokken). Want deze staat van ṭahāra is niet de oorspronkelijke ṭahāra waarbij hij zijn voeten waste, echter is dit de ṭahāra van het vegen (over de eerste paar sokken). Hij veegde namelijk over zijn eerste paar sokken en trok vervolgens de tweede paar aan. Hij dient dus niet over de tweede (bovenste) paar te vegen. Want de regelgeving geldt voor de bovenste (paar sokken).

Bron: https://shkhudheir.com/fatawa/1412545272. Zie screenshot hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1]Voetnoot vertaler: In een staat van reinheid na het verrichten van wuḍūʾ (kleine wassing).

[2]Voetnoot vertaler: Leren sokken die men in de tijd van de Profeet ﷺ aan deed.

[3]Voetnoot vertaler: Dus niet na het vegen over het eerste paar. Want dan geldt de regelgeving voor het eerste paar (in dit geval het onderste paar). Met oorspronkelijke tahāra wordt bedoeld na het verrichten van wuḍūʾ waarbij de (blote) voeten gewassen worden.

Screenshot Arabische Bron: