Shaykh Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn werd het volgende gevraagd:

Wanneer een vrouw ongesteld raakt om bijvoorbeeld 13:00 uur met dohr en zij het dohr gebed nog niet gebeden heeft, dient zij dit gebed in te halen nadat zij rein is geworden?

Antwoord:

De geleerden geschillen omtrent deze kwestie.

Sommigen van hen zeiden dat zij niet verplicht is om dit gebed in te halen. Omdat zij niet nalatig is geweest noch is zij zondig. Want het is voor haar toegestaan om het gebed uit te stellen tot haar laatste tijdstip.

Andere geleerden zeiden dat zij dit gebed verplicht dient in te halen vanwege de algemene uitspraak van de Profeet ﷺ:

“Degene die 1 rakʿa (neerbuiging) gehaald heeft, die heeft het gebed gehaald.” [Bukhārī & Muslim]

Het veiligst voor haar is om dit gebed wel in te halen omdat het maar één gebed is en het vergt geen moeite om deze in te halen.

Bron: 60 Suʾālan fī Aḥkām al-Ḥayḍ blz 19. Uitgever: Maktaba aṣ-Ṣaffā, Casblanca Marokko. 1ste Druk 2005. Zie screenshots hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya (2017)
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

Screenshots Arabische Bron: