Shaykh Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn werd het volgende gevraagd:

Wanneer een vrouw normaal gesproken vijf dagen lang menstrueert en deze periode zich verlengt tot 10 dagen bij het gebruiken van een voorbehoedsmiddel, worden deze extra dagen dan als menstruatie gezien? Mag zij bidden ondanks dat er nog bloed vloeit op de vijfde dag? Geef ons profijt.

Antwoord:

Ten eerste: Het gebruik van deze pillen om menstruatie of zwangerschap te voorkomen is een ongewenste zaak. Medisch gezien is het (gebruik ervan) schadelijk. En wanneer dit zo is adviseren we onze zusters om de pil niet te gebruiken.

Vanonder de nadelen van de pil is dat het de menstruatie van een vrouw verstoort waardoor zij in twijfel en onzekerheid valt. Zo ook veroorzaakt dit twijfel en onzekerheid bij degenen die fatwa geven. Omdat zij dan niet weten of dit bloed dat veranderd is onder menstruatie valt of niet.

Vandaar dat wij zeggen: Als zij normaal gesproken altijd 5 dagen menstrueert en vervolgens de pil gebruikt en haar periode toeneemt, dan wordt deze toename als menstruatie gezien. Zolang het niet meer dan 15 dagen is. Want wanneer het meer dan 15 dagen is dan valt dit onder istiḥāda[1]. Wanneer dit het geval is, dan keert zij terug naar haar oorspronkelijke periode wat vijf dagen is.

Bron: Fatāwa Nūr ʿAla ad-Darb, deel 3 blz. 321. Uitgever: Muʾasasa As-Shaykh Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn al-Kharyriyya, Riyad Saoedi-Arabië. 1ste Druk 2012.
Vertalling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1]Voetnoot vertaler: Onregelmatig vaginaal bloedverlies. Voor meer info zie “Regels omtrent al-Istiḥāda (onregelmatig vaginaal bloedverlies)” door Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān: https://www.ahloelhadieth.nl/?p=1321

Screenshots Arabische Bron: