Shaykh Muḥammad b. Ṣālih al-ʿUthaymīn werd het volgende gevraagd:

Deze zuster vraagt het volgende: Ik ben sinds 9 dagen rein van mijn menstruatie periode waarna er druppeltjes bloed neerdaalde vanaf (het) ẓhur (tijdstip) tot aan (het) ʿasr (tijdstip). Kan ik hierna alsnog gewoon door bidden en andere handelingen van aanbidding verrichten?

Antwoord:

Ja, want dit is niets. De druppeltjes (die u zag) na ẓuhr hebben geen waarde. ʿAlī b. Abī Ṭālib (رضي الله عنه) vergeleek dit met een bloedneus. Hij zei: “Als er bij een vrouw datgene neerdaalt na ẓhur wat lijkt op een bloedneus, dan is dit niets (d.w.z. kijk er niet naar om).

Bron: http://binothaimeen.net/content/1707(Silsila al-Liqāʾ as-Shahrī 73) & zie screenshot hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Gepubliceerd op: www.ahloelhadieth.nl

Screenshot Arabische Bron: