Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān zei het volgende

Voorwaar onze religie is compleet en allesomvattend ten gunste van ons in deze wereld en in het hiernamaals. De islam is met het goede gekomen voor de moslims, zowel mannen als vrouwen. Allah (de Verhevene) zegt:

“Wie het goede verricht, man of vrouw, terwijl hij (of zij) een ware gelovige is, voorwaar aan hem zullen Wij een goed leven geven en Wij zullen hen zeker lonen met hun beloning volgens het beste wat zij deden.” [an-Naḥl (16):97]

De islam heeft zich bekommert om de aangelegenheden van de vrouw en heeft haar een eervolle en respectvolle positie geschonken, mits zij zich vasthoudt aan zijn leiding en zich verfraait met zijn gunsten.

En hieronder valt dat de islam het voor haar heeft toegestaan om de moskee te bezoeken, om mee te doen in het goede vanonder het gezamenlijk gebed en het bijwonen van zittingen om Allah te gedenken. Dit met schaamte en het nemen van voorzorgsmaatregelen die ervoor zorgen dat zij weg blijft van beproevingen en waarbij haar eer beschermd wordt.

Als de vrouw dan toestemming vraagt om naar de moskee te gaan is het afgeraden om haar tegen te houden. De profeet ﷺ heeft gezegd:

“Weerhoud de dienaressen van Allah niet om naar de moskee te gaan. Hun huizen zijn echter beter voor hen en zij dienen niet geparfumeerd naar buiten te gaan.”[1]

Dit omdat het gezamenlijk gebed grote gunsten met zich meedraagt voor mannen en vrouwen. Zo ook het lopen naar het gebed. Het is authentiek overgeleverd in al-Bukhārī, Muslim en in anderen boeken van ḥadīth dat de profeet ﷺ heeft gezegd:

“Als jullie vrouwen jullie toestemming vragen in de nacht om naar de moskee te gaan, sta het dan toe.”

De reden dat zij haar echtgenoot om toestemming vraagt is omdat het thuisblijven een recht is van haar echtgenoot. Het bezoeken van de moskee is toegestaan, dus dient zij wat verplicht is niet te laten voor iets wat toegestaan is. Wanneer de echtgenoot haar echter toestemming geeft dan valt zijn recht weg. Wat betreft zijn ﷺ uitspraak:

Hun huizen zijn echter beter voor hen.”

Daarmee wordt bedoeld dat het gebed thuis beter is dan in de moskee. Want als zij thuisblijft is dit een bescherming tegen beproevingen.

Wat betreft zijn ﷺ uitspraak:

“En zij dienen niet geparfumeerd naar buiten te gaan.”

Zij zijn opgedragen om niet geparfumeerd naar buiten te gaan want dit kan een oorzaak zijn dat mannen verleid worden, waardoor de mannen naar hen gaan kijken en met hen beproefd worden.

En bij parfum wordt datgene toegevoegd wat daarop lijkt zoals mooie kleding en het tonen van sieraden. Dus als zij zich heeft geparfumeerd of mooie (verleidelijke) kleding draagt, is het verboden voor haar om naar buiten te gaan en is het verplicht om haar tegen te houden om naar buiten te gaan. In Ṣaḥīḥ Muslim en elders staat dat de profeet ﷺ heeft gezegd:

“Iedere vrouw die naar wierook ruikt, dient het nachtgebed (al-ʿIshāʾ) niet met ons bij te wonen.”

Zo ook wanneer de vrouw naar de moskee gaat, dan dient zij weg te blijven van plekken waar veel mannen zijn.

Imām ibn al-Qayyim (رحمه الله) heeft gezegd:

Het is voor de regeringsleider verplicht om het mixen van mannen en vrouwen in de markten en bij bijeenkomsten van mannen tegen te houden. En hij (de regeringsleider) is hier voor verantwoordelijk. Aangezien dit een grote beproeving is zoals de profeet ﷺ heeft gezegd:

“Ik heb na mij geen schadelijkere beproeving achter gelaten voor de mannen dan vrouwen.”

Totdat ibn al-Qayyim zei: Hij (de regeringsleider) dient haar tegen te houden om naar buiten te gaan terwijl zij zich mooi heeft gemaakt (op een verleidelijke manier). Zij dient ook tegen gehouden te worden (door de regeringsleider) in het dragen van kleding waarbij zij gekleed is maar naakt lijkt zoals transparante kleding. De regeringsleider dient haar ook tegen te houden om te praten met mannen op straat en zo ook de mannen dienen tegen gehouden te worden om met vrouwen te praten. [Einde uitspraak ibn al-Qayyim].

Dus als de vrouw zich vasthoudt aan de islamitische manieren zoals schaamte, bedekking, het wegblijven van verfraaiing (op een verleidelijke manier), het parfumeren en het wegblijven van het mixen met mannen, dan is het voor haar toegestaan om naar de moskee te gaan om het gebed of de zittingen (om Allah te gedenken) bij te wonen. Het is echter beter voor haar om thuis te blijven omdat de profeet ﷺ heeft gezegd:

Hun huizen zijn echter beter voor hen.”

De moslims (geleerden) zijn met elkaar overeengekomen dat het gebed van de vrouw in haar huis beter is dan in de moskee. Dit vanwege het vermijden van fitna, voor veiligheidsredenen en om het kwaad te ontwortelen.

En als zij zich niet vasthoudt aan de islamitische manieren, en niet wegblijft van datgene wat de profeet ﷺ heeft verboden zoals verfraaiing (op een verleidelijke manier) en het gebruiken van parfum als ze naar buiten gaat, dan is het voor haar op dat moment verboden om naar de moskee te gaan en is het voor haar voogd en de autoriteiten verplicht om haar tegen te houden.

In Ṣaḥīḥ Muslim en al-Bukhārī op gezag van ʿĀʾisha (رضي الله عنها):

“Als de profeet ﷺ zou zien wat wij zagen, dan had hij ze (d.w.z. de vrouwen) verboden om naar de moskee te gaan net zoals (de vrouwen van) Banī Isrāʾīl werden verboden.”

Dus het buitentreden van de vrouw om naar de moskeeën te gaan, daarbij wordt het voordeel en het vermijden van de middelen die naar het slechte leiden in acht genomen. Als de middelen die naar het slechte leiden groter zijn dan het voordeel, dan dient zij tegen gehouden te worden om naar de moskee te gaan. En als dit (het voorgenoemde) geldt alz zij naar de moskee gaat, hoe zit het dan met andere plekken? Zij dient dan voorzichter te zijn (wanneer het andere plekken dan de moskee betreft) en weg te blijven van plaatsen van fitna.

Bron: Al-Mulakhaṣ al-fiqhī blz 129-130-157 (Samengevat). Uitgever: Maktaba al-hidāya, Casablanca Marokko. 4de druk 2006. Zie screenshots hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya(2009)
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Overgeleverd door Aḥmad en Abū Dāwūd

Screenshots Arabische Bron: