O Wee de hielen voor het hellevuur

Imām ʿAbdullah b. ʿAbd ar-Raḥmān b. Ṣāliḥ al-Bassām (رحمه الله) zegt het volgende als commentaar op de volgende overlevering:

Op gezag van ʿAbdullah b. ʿAmr al-ʿĀs, Abī Hurayra en ʿĀʾisha (رضي الله تعالى عنهم) die zeiden: de boodschapper van Allah ﷺ heeft gezegd:

‟O wee de hielen voor het hellevuur.”[1]

Algemene betekenis:

De profeet ﷺ waarschuwt hier tegen nalatigheid en tekortkoming met betrekking tot de wuḍūʾ (kleine wassing). Hij ﷺ spoort hier aan om de wuḍūʾ volledig te vervolmaken.

En aangezien het water van de wuḍūʾ het achterste gedeelte van de voet (de hiel) vaak niet bereikt, ontstaat hierdoor een gebrek in de reiniging en in het gebed. Vandaar dat hij ﷺ hier vermeldt dat de bestraffing over hen (de hielen) en daarmee over een persoon valt vanwege zijn nalatigheid met betrekking tot de vastgestelde reiniging.

Welke punten kunnen we ontleden uit de overlevering:

  1. De verplichting om aandacht te schenken aan de ledematen van wuḍūʾ zonder hierin gebrekkig te zijn. Deze overlevering gaat over de hielen, echter (hiermee) worden alle andere ledematen ook mee bedoelt door middel van qiyās (analogie/vergelijking).
  2. De strenge bestraffing voor degene die gebrekkig is met betrekking tot zijn wuḍūʾ.
  3. Dat het verplicht is om de voeten te wassen tijdens wuḍūʾ. Er zijn herhaaldelijke authentiek bewijzen die dit versterken en bevestigen en zo ook de consensus van de umma (gemeenschap). Dit, in tegenstelling tot de abnormale shīʿa, die hiermee de meerderheid van de umma zijn tegengegaan en de authentieke overleveringen die de handelingen en leringen van de profeet ﷺ jegens zijn metgezellen bevestigen. Net zoals dat ze de qiyās (analogie/vergelijking) zijn tegengegaan dat het wassen van de voeten eerder plaats zou moeten vinden dan het vegen erover (zoals zij dit doen). Want het wassen komt het dichtst bij de betekenis.

Bron: Sharḥ ʿUmdat al-Aḥkām deel 1, blz. 14. Uitgever: Maktaba Ar-Rushd, Riyadh Saoedi-Arabië. 1ste druk 2000. Zie screenshots hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1]Overgeleverd door Muslim.

Screenshots Arabische Bron: