Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz b. Bāz werd het volgende gevraagd:

Er zijn vele groeperingen en sekten die claimen dat ze de overwinnende groep zijn. Het is onduidelijk geworden voor de mensen. Wat moeten we doen? Vooral omdat er sekten zijn die zich toeschrijven aan de islam zoals as-Ṣūfiyya, as-Salafiyya en andere soortgelijke sektes. Dus hoe maken we onderscheid, moge Allah u zegenen.

Antwoord: 

Het is vastgesteld dat de Profeet ﷺ heeft gezegd:

“De joden hebben zich opgesplitst in eenenzeventig groeperingen, allen zullen in het Hellevuur zijn behalve één, en dat zijn de volgers van Mūsā (عليه السلام). En de christenen hebben zich opgesplitst in tweeënzeventig groeperingen, allen zullen in het Hellevuur zijn behalve één, en dat zijn de volgers van ʿĪsā (عليه السلام). En deze gemeenschap (de gemeenschap van Mohammed ) zal zich opsplitsen in drieënzeventig groeperingen, allen zullen in het Hellevuur zijn behalve één.”

Er werd gezegd: “O boodschapper van Allah, wie zal deze geredde groep zijn?”

Hij ﷺ zei: “De Jamāʿa (groep).”

In een andere overlevering (zei hij): ”Zij die op datgene zijn waar ik en mijn metgezellen op zijn.”

Dit is de geredde groep. Degenen die samengekomen zijn op de waarheid waarmee de boodschapper ﷺ mee is gekomen, hier standvastig op blijven, en zich bevinden op de methode van de boodschapper en de methode van de metgezellen.

En zij zijn Ahlus-Sunna wal Jamāʿa[1], zij zijn de nobele Ahl al-Ḥadīth, de Salafiyīn. Degenen die de weg van de vrome voorgangers volgen en zich begeven op hun methode in het handelen naar de Qurʾān en de Sunna.

Iedere groep die hen tegengaat die wordt bedreigd met het hellevuur. Dus het is aan jou o vrager, om te kijken naar de handelingen van al deze groepen die claimen uit te nodigen naar de waarheid. Als hun handelingen overeenkomen met de islamitische wetgeving dan valt dit binnen de geredde groep en anders niet. De bedoeling is dat de maatstaf de geweldige Qurʾān en de gereinigde Sunna is met betrekking tot iedere groep.

Dus degene wiens handelingen en uitspraken zich begeven op het Boek van Allah en de Sunna van de boodschapper, die vallen binnen de geredde groep. Hetgeen wat hier tegenstrijdig aan is zoals de Jahmiyya[2], Muʿtazilla[3], Rāfiḍa[4], Murjiʿa[5] en de meerderheid van de Ṣūfis[6], degenen die innovaties hebben geïnnoveerd in de religie waar Allah geen toestemming voor heeft gegeven, zij allen vallen onder de groepen die door de boodschapper bedreigd zijn met het Hellevuur, totdat zij berouw tonen van hetgeen de islamitische wetgeving tegengaat.

En iedere groepering die iets heeft wat tegenstrijdig is aan de gereinigde islamitische wetgeving die moeten hier berouw van tonen en terug keren naar het juiste en naar de waarheid waarmee de profeet ﷺ is gekomen. Hiermee zal het zich redden van de bedreiging.

Echter als zij zich blijft begeven op innovaties die geïnnoveerd zijn in de religie, en zich niet standvastig vasthouden aan de weg van de boodschapper ﷺ, dan valt (deze groep) onder de groeperingen die bedreigd zijn. En niet allen zijn ongelovig, echter worden ze bedreigd met het hellevuur. En het kan zijn dat er vanonder hen (groeperingen) zijn die ongelovig zijn omdat ze iets verrichten wat ongeloof is. En het kan zijn dat er vanonder hen (groeperingen) zijn die niet ongelovig zijn, maar bedreigd worden met het hellevuur, vanwege hun innovaties in de religie en het maken van wetten in de religie waar Allah geen toestemming voor heeft gegeven.

Bron: Bron: Fatāwā nūr ʿalā ad-darb deel 1 blz. 14. Uitgever: Ar-Riʾāsa al-ʿāmma lil-buḥūth al-ʿilmiyya wal-iftaʾ, Riyad Saoedi-Arabië. 1ste druk 207. Zie screenshots hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1]Voetnoot vertaler: De mensen van de Sunna en de groep; zij die zich vasthouden aan de weg van de Profeet en zijn metgezellen.

[2]Voetnoot vertaler: Jahmiyya: Een van de dwalende sekten die vernoemd is naar Jahm b. Safwān die ter dood werd veroordeeld vanwege zijn ketterij. Zij bevestigen geen Namen noch de Eigenschappen van Allah. Verder hebben ze nog andere zware afdwalingen. Zie het volgende boekje voor meer informatie over deze sekte: Een glimp op de dwalende groeperingen van Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān.

[3]Voetnoot vertaler: Muʿtazilla: Een van de dwalende sekten die vernoemd is naar Wāṣil b. ʿAṭānadat hij zich afzonderde van een bijeenkomst van Ḥassan al-Baṣrī. Zij geloven dat een grote zondaar zich tussen twee posities bevindt. Tussen geloof en ongeloof. En in het hiernamaals zal hij voor eeuwig in het Hellevuur zijn. Zie het volgende boekje voor meer informatie over deze sekte: Een glimp op de dwalende groeperingen van Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān.

[4]Voetnoot vertaler: Rāfiḍa ofwel Shīʿa: Een van de dwalende sekten die overdrijven in de familie van de Profeet. Zij verklaren bijna alle metgezellen als ongelovigen, betichten de moeder der gelovigen ʿĀʾisha van ontucht, vervallen in grote shirk en andere dwalingen. Zie het volgende boekje voor meer informatie over deze sekte: Een glimp op de dwalende groeperingen van Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān.

[5]Voetnoot vertaler: Murjiʿa: Een van de dwalende sekten die de daden scheiden van Īmān (geloof). De handelingen horen dan ook niet tot al-Īmān. Zij zeggen dat het geloof in het hart zit. Verder zien zij de grootste zondaar als een gelovige met volmaakte Īmān, ook al verricht hij zo veel zonden als hij wil. Zie het volgende boekje voor meer informatie over deze sekte: Een glimp op de dwalende groeperingen van Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān.

[6]Voetnoot vertaler: Ṣūfis: Een dwalende sekten die zich vooral bezighoudt met het gedenken van Allah op een geïnnoveerde manier. Verder hebben ze erge afwijkingen in hun geloofsleer (aanbidden van graftombes, doden, etc.).

Screenshots Arabische Bron: