Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz b. Bāz werd het volgende gevraagd:

Een moslim woont in een niet-islamitisch land. Wanneer hij het offerdier slacht kan het zijn dat hij geen behoeftige vindt om te voeden. Vandaar dat hij van mening is om het bedrag van het offerdier op te sturen naar de arme moslims zodat het daar (in hun land) geslacht wordt. Wat is het oordeel hieromtrent?

Antwoord:

Wanneer men het bedrag (naar dat land) stuurt zodat het (offerdier) daar geslacht kan worden, dan is daar niets mis mee. Dit is iets goeds als het plaatsvindt via betrouwbare tussenpersonen.

Echter het slachten bij hemzelf (in zijn land) zodat hijzelf en zijn vrienden en broeders ervan kunnen eten is beter. Hij voert (dan) de sunna uit op de plek waar hij is bij de moslimgemeenschappen en deelt dan een gedeelte uit aan zijn broeders, studenten, moslims en zo ook de ongelovigen. Het geven aan de ongelovigen daar is niets mis mee wanneer zij de islam niet bestrijden. Want dit valt onder de vrijwillige ṣadaqa.

En wanneer hij het offerdier of het bedrag ervan stuurt naar de armen in (bijvoorbeeld) Afrika of de mujāhidīn als deze aanwezig zijn, dan is daar niets mis mee.

Bron: Fatāwā nūr ʿalā ad-darb deel 18 blz. 206. Uitgever: Ar-Riʾāsa al-ʿāmma lil-buḥūth al-ʿilmiyya wal-iftaʾ, Riyad Saoedi-Arabië. 1ste druk 2010.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

Screenshots Arabische Bron: