Shaykh ʿAbd al-Muḥsin al-ʿAbbād werd het volgende gevraagd:

Moge Allah goed voor u zijn. Wanneer is het correct om voor een uitnodiger of student van de kennis te waarschuwen in zijn totaliteit? Want sommige…(hier wordt de vragensteller onderbroken door de Shaykh)

Antwoord:

Het bezighouden met waarschuwen (taḥdīr) en het bezighouden met mensen…

“Wat zeg je over die persoon en wat zeg je over die en die persoon? Dienen we voor die persoon wel of niet te waarschuwen?”

Sommige mensen kennen niets anders behalve het waarschuwen en houden zich alleen bezig met het waarschuwen.

Over de grondbeginselen van kennis daar weet hij niets over! Hij houdt zich echter alleen bezig met dit soort zaken. Het is voor een moslim niet gepast dat zijn hoofdtaak het spreken over mensen of het vragen over mensen is. En dat zijn enige bezigheid mensen is! Hij dient zich echter bezig te houden met kennis zonder te praten over mensen.

Klopt, een persoon wiens kwaad, zondigheid en schade duidelijk is geworden, daarvan is het mogelijk dat ertegen wordt gewaarschuwd. Maar niet iedereen die een fout of misstap begaat dient tegen gewaarschuwd te worden. Want als dit het geval zou zijn dan zou er niemand meer overblijven.

Wie is degene die geen enkele wandaad heeft begaan
en wie is degene die alleen het goede heeft

Vragensteller:

Want sommigen laten bepaalde geleerden vallen vanwege bepaalde zaken. Zoals dat een bepaalde geleerde definities heeft waarvan hij ziet dat deze incorrect zijn. Of deze geleerde gebruikt een bepaalde methode in het onderwijzen waarvan hij ziet dat deze incorrect is.

Antwoord:

Hoe dan ook, het is aan een persoon om zuinig te zijn met zijn goede daden zonder er iets van kwijt te raken en deze uit te delen aan de mensen. Hij dient (deze goede daden) te bewaren voor zichzelf en de mensen en het waarschuwen tegen hen met rust te laten. Wat hij dient te doen is zichzelf bezig te houden met profijtvolle kennis en deze te onderwijzen wanneer hij hiertoe bevoegd is. En als hij niet bevoegd is dan dient hij te leren.

Bron: Beluister de audio hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl