Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān werd het volgende gevraagd:

De kwestie van het tot innoveerder verklaren van personen is voor ons of voor velen van de jeugd in deze tijd problematisch. Want de mensen en de jeugd zijn opgesplitst in twee groepen.

De eerste groep accepteert de tabdīʿ[1] van een geleerde wanneer deze verschijnt en verplicht anderen om dit ook te doen omdat dit valt onder het accepteren van de uitspraak van een betrouwbaar persoon.

De ander groep zegt dat de kwestie van tabdīʿeen zaak van ijtihād[2] is. Degene die dan in staat is kijkt hiernaar en neemt dan de uitspraak die voor hem is duidelijk geworden.

Deze kwestie is voor ons problematisch geworden. Moge Allah u beschermen, wat is uw advies voor ons?

Antwoord:

Allah heeft jullie niet opgedragen om de mensen tot innoveerder te verklaren en hen de regelgeving van innoveerder te geven. Allah heeft jullie hiertoe niet opgedragen! Vergaar kennis nu. Wanneer jullie kennis hebben vergaard dan weten jullie wat de innovatie is en wie de innoveerder is.

Dat jullie echter de tong loslaten op eenieder die jullie tegengaat of iets heeft verricht waar jullie kritiek op hebben en zeggen dat hij een innoveerder is, hiervoor keert de zonde terug op jullie zelf! De zonde hiervan keert terug op jullie zelf.

Het is voor een persoon een plicht om zijn tong te behoeden voor dit soort zaken en om kennis te vergaren. Hij dient bezig te zijn met kennis. Allah heeft hem niet opgedragen om de mensen in de gaten te houden.

“Die is innoveerder, die is een zondaar, die persoon heeft dit en die persoon heeft dat.”

Het kan zijn dat hijzelf ergere zaken heeft dan degene die hij bekritiseert! Wij dienen Allah te vrezen!

Bron: Beluister de audio hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1]Voetnoot vertaler: Het tot innoveerder verklaren van een person.

[2]Voetnoot vertaler: Ijtihādwat letterlijk inspanning betekend. Hier gaat het om islamitische geleerden die zich inspannen om tot een wettelijk oordeel te komen over een bepaalde kwestie waar geen duidelijk bewijs voor is.