Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz ar-Rājiḥī zei het volgende:

Op gezag van de profeet ﷺ dat hij op een dag zat en rondom hem heen bevonden zich een aantal metgezellen. Voor hen stond ʿAbdullah b. Masʾūd (رضي الله عنه) de edele metgezel. De wind ontblootte de scheenbenen van ʿAbdullah b. Masʾūd waarop de metgezellen begonnen te lachen.

De profeet zei:

“Waar lachen jullie om?”

Zij zeiden:

“Vanwege zijn dunne scheenbenen O boodschapper van Allah.”

De profeet ﷺ zei hierop:

“Bij Degene in Wiens Hand mijn ziel is, (zijn scheenbenen) op de Dag der Opstanding zullen in de weegschaal zwaarder wegen dan de berg Uhud!”

De profeet ﷺ zei over de scheenbenen van Ibn Masʾūd:

“(Zijn scheenbenen) op de Dag der Opstanding zullen in de weegschaal zwaarder wegen dan de berg Uhud!”

Wat is hetgeen dat hen zwaar maakt?

Vrome handelingen!

Bron: Sharḥ Uṣūl as-sunna, blz.93. Uitgever: Dār al-Athariyya lil-nasr nashr wa tawzīʿ, Cairo Egypte. 1ste druk 2015.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

Screenshots Arabische Bron: