Shaykh Muḥammad b. Ṣālih al-ʿUthaymīn werd het volgende gevraagd:

Weledele Shaykh, moge Allah u beschermen. De vragensteller vraagt: Wat is het oordeel over de echtgenote die haar familie bekend maakt met de geschillen en problemen van haar man zonder daarbij zijn goedheden te vermelden?

Antwoord:

Deze echtgenote die de minpunten van haar man bij haar familie vermeldt zonder zijn goedheden te vermelden heeft een grote fout begaan. Want wanneer haar familieleden alleen maar op de hoogte zijn van zijn minpunten, dan kan het zijn dat haar familie een reden zijn dat zij uit elkaar gaan.

De verstandige gelovige vrouw is zij die de minpunten van haar man verbergt en zijn goedheden verduidelijkt bij haar familieleden en anderen.

Dit geldt niet enkel voor de vrouw. Het is voor een persoon niet toegestaan om de minpunten van mensen te verduidelijken zonder daarbij hun goedheden te vermelden. Integendeel, het is niet eens toegestaan om hun minpunten te vermelden behalve wanneer dit nodig is en onder advies (naṣīḥa) valt.

Want de Profeet ﷺ heeft gezegd dat roddelen het vermelden (van zaken) over je broeder is waar hij een afkeer tegen heeft. En het vermelden van de minpunten van mensen is zonder twijfel roddel. Wanneer hier geen islamitisch (vastgestelde) voordeel in zit, dan is het niet toegestaan om de minpunten te vermelden. Hoe zit het dan wanneer men alleen de minpunten zonder de goedheden vermeldt!?

Mijn advies voor deze echtgenote is dat zij Allah vreest en de minpunten van haar man niet bij haar familieleden vermeldt omdat dit een reden kan zijn dat zij (de familieleden) zullen proberen hen uit elkaar te halen.

Ja, wanneer het zo is dat haar man tekortschiet jegens bepaalde verplichtingen en zij hierover bij haar familieleden klaagt zodat zij zich ermee gaan bemoeien om de situatie te verbeteren, dit is iets anders. Want wij zeggen dan dat zij hiervoor wellicht geëxcuseerd is.

Audio: Beluister de audio hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

Arabische bron: