Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān werd het volgende gevraagd:

Wat is de betekenis van de overlevering: “Moge de vloek met degene zijn die een vrouw tegen haar man opstookt?”

Antwoord:

De betekenis van deze overlevering is dat deze persoon de vrouw tegen haar man opzet door middel van het kleineren of uitschelden van hem zodat zij een afkeer tegen hem krijgt. Dat zij een afkeer krijgt jegens hem en zodoende de scheiding van hem vraagt of dat zij hem begint te haten hierdoor. Dit is opstokerij. Wij zoeken toevlucht bij Allah!

Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān werd ook het volgende gevraagd:

Wat is het oordeel over degene die de relatie tussen een vrouw en haar man verpest?

Antwoord:

Zo`n persoon is een mukhabib[1]. Hij valt onder degenen die een grote zonde is begaan. En de Profeet ﷺ heeft degene vervloekt die een vrouw tegen haar man opzet. Dit is een criminele daad en grote zonde die valt onder al-kabāʾīr (de grote zonden). Wij zoeken toevlucht bij Allah!

Bron: Beluister de audio’s hier beneden.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1]Een opstoker en een person die de relatie tussen man en vrouw wil verpesten. De Profeet ﷺ zei: “Degene die een vrouw tegen haar man, of een slaaf tegen zijn meester opstookt, die behoort niet tot ons.” Overgeleverd door Abū Dāwūd (2175) en authentiek verklaard door Imām al-Albānī in Ṣaḥīḥ Abī Dāwūd.

Arabische bronnen: