Ibn Jarīr aṭ-Ṭabarī (رحمه الله) zei het volgende zoals overgeleverd door Ibn Kathīr in zijn tafsīr[1]:

En wanneer de sterren (neer)vallen.[2]

Ubay b. Kaʿb (رضي الله عنه) zei:

Zes tekenen zullen voor de Dag des Oordeel plaatsvinden. Terwijl de mensen zich in hun markten begeven verdwijnt het licht van de zon. En terwijl zij zich in deze staat begeven vallen de sterren neer. En terwijl zij zich in deze staat begeven vallen de bergen op de vlakte van de aarde en de aarde zal zich voortbewegen, beven en in een staat van verwarring zijn. De Jinns zullen (bevend van angst) naar de mensen vluchten en de mensen zullen (bevend van angst) naar de Jinns vluchten. De rijdieren, vogels en dieren zullen zich vermengen. Zij zullen onderling (in een staat van chaos) heen en weer gaan.

En wanneer de wilde dieren verzameld worden.[3]

Dit betekent dat zij zich zullen vermengen.

En wanneer de zwangere vrouwtjes kamelen worden verwaarloosd.[4]

Dit betekent dat zij door hun eigenaars verwaarloosd zullen worden.[5]

En wanneer de zeeën (als laaiend vuur) ontstoken worden.[6]

Hij (Ubay b. Kaʿb ging verder en) zei: De Jinns zullen dan (tegen de mensen) zeggen: Wij zullen jullie (over de zee) berichten. Vervolgens trekken zij (de Jinns) erop uit naar de zee om te ondervinden dat het tot laaiend vuur is geworden. Terwijl zij zich in deze staat bevinden zal de aarde zich splitsen in één grote scheur dat zich zal verlengen van de laagste zevende aarde tot aan de hoogste zevende hemel. En terwijl zij zich in deze staat bevinden komt er een wind die hen allen zal doden.

Bron: Tafsīr Ibn Kathīr deel 18 blz. 329-330. Uitgever: Dār Ṭayba lil-nashr wa tawzīʿ.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya.
Gepubliceerd op: www.ahloelhadieth.nl

[1]Zie de uitleg van Sura at-Takwīr (vers 2) in Tafsīr Ibn Kathīr.

[2]At-Takwīr vers 2.

[3]At-Takwīr vers 5.

[4]At-Takwīr vers 4.

[5]Voetnoot vertaler: Met andere woorden: Er zal niet naar hen omgekeken worden ondanks hun grote waarde omdat de mensen in een staat van verschrikking zullen zijn.

[6]At-Takwīr vers 6.

Screenshots Arabische bron: