Over zakāt al-Fiṭr

Shaykh Muḥammad b. ālih al-ʿUthaymīn werd over zakāt al-fiṭr gevraagd:

Zakāt al-fiṭr is één sāʿ[1] aan eten die een persoon dient te geven na het beëindigen van de ramadan.

En de reden voor het geven van zakāt al-fiṭr is het vertonen van dank aan Allah`s gunst op zijn dienaar met al-fiṭr (d.w.z. dat hij het vasten mag verbreken) bij het beëindigen van ramadan. Vandaar dat het zakāt al-fiṭr of ṣadaqat al-fiṭr wordt genoemd.

Wanneer de zon ondergaat de nacht voor de dag van ʿid wordt het verplicht om zakāt al-fiṭr te geven. Dus wanneer iemand een kind krijgt na zonsondergang in de nacht van ʿid dan is men niet verplicht om zakāt al-fiṭr te geven voor deze pasgeborene maar is het slechts aanbevolen. En wanneer een persoon komt te overlijden voor zonsondergang in de nacht van ʿid dan is zakāt al-fiṭr ook niet verplicht voor hem. Want hij is gestorven voordat er een reden heeft plaats kunnen vinden.

Toevoeging Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz b. Bāz:

…het is dus een plicht om het uit te geven voordat de mensen erop uit trekken naar het ʿid gebed. Wanneer het wordt gegeven een dag of twee dagen voor ʿid dan is daar niets mis mee. Haar hoeveelheid in kilo`s is drie kilo ongeveer. En het is niet toegestaan om het in geldwaarde te geven. Echter dient men het in voedsel van het land te geven zoals eerder vermeldt.[2]

De regelgeving omtrent zakāt al-fiṭr

Shaykh Muḥammad b. ālih al-ʿUthaymīn werd over de regelgeving van zakāt al-fiṭr gevraagd:

Zakāt al-fiṭr is een verplichting die door de boodschapper van Allah ﷺ is verplicht gesteld. Zoals ʿAbdullah b. ʿUmar (رضي الله عنهما) heeft gezegd:

‟De boodschapper van Allah ﷺ heeft zakāt al-fiṭr van ramadan verplicht gesteld. Een sāʿ aan dadels of een sāʿ aan gerst.”

En ibn `Abbaas (رضي الله عنهما) heeft gezegd:

‟De boodschapper van Allah ﷺ heeft zakāt al-fiṭr verplicht gesteld om te dienen als een zuivering van onzinnig gepraat en onfatsoenlijk gedrag met als doel (het geven van) eten voor de behoeftigen.”

Voor wie is zakāt al-fiṭr verplicht?

Shaykh Muḥammad b. ālih al-ʿUthaymīn werd gevraagd voor wie zakāt al-fiṭr verplicht is gesteld?

Het is voor ieder persoon die moslim is verplicht. Man of vrouw, oud of jong, vastende of niet-vastende. Als men op reis is en niet vast dan is zakāt al-fiṭr alsnog verplicht.

Wat betreft degene waarvoor het aanbevolen is om zakāt al-fiṭr te geven, daar hebben de fuqahā (رحمهم الله) over gezegd dat het aanbevolen is om het te geven namens de foetus in de buik. Echter is dit niet verplicht.

Het niet geven van zakāt al-fiṭr is verboden. Want men treedt hiermee buiten de verplichting van de profeet ﷺ zoals eerder vermeldt in voorgaande overlevering van Ibn ʿUmar (رضي الله عنهما):

‟De boodschapper van Allah ﷺ heeft zakāt al-fiṭr van ramadan verplicht gesteld.”

En het is bekend dat wanneer men een verplichting laat dat dit verboden is en inhoudt dat men zondig is.

Zakāt al-fiṭr voor de foetus?

Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fatāwā werd het volgende gevraagd:

Dient er zakāt al-fiṭr te worden gegeven voor de baby in de moeder`s buik?

Antwoord:

Dit is aanbevolen zoals ʿUthmān (رضي الله عنه) dit ook heeft gedaan. Echter is dit niet verplicht omdat hier geen bewijs voor is.

En bij Allah ligt al het succes. En moge Allah`s zegeningen en vrede op Mohammed ﷺ, zijn familie en al zijn metgezellen zijn.

Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fatāwā
Voorzitter: Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz b. Bāz
Vervangend voorzitter: Shaykh ʿAbdur-Razzāq al-ʿAfīfī
Lid: Shaykh ʿAbdullah Ibn Ghudayān

Aan wie wordt het uitbesteedt?

Shaykh Muḥammad b. ālih al-ʿUthaymīn werd gevraagd aan wie het wordt uitbesteedt?

Zakāt al-fiṭr wordt alleen aan de armen uitbesteedt. Zoals dit duidelijk wordt uit de overlevering van Ibn ʿAbbās (رضي الله عنهما):

‟De boodschapper van Allah ﷺ heeft zakāt al-fiṭr verplicht gesteld om te dienen als een zuivering van onzinnig gepraat en onfatsoenlijk gedrag met als doel (het geven van) eten voor de behoeftigen.”

Ik woon bij mijn ouders?

Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fatāwā werd het volgende gevraagd:

Ik woon bij mijn vader thuis, ben getrouwd en heb kinderen. Is het toegestaan dat mijn vader zakāt al-fiṭr geeft namens mij en mijn kinderen?

Antwoord:

Wanneer de vader zakāt al-fiṭr geeft namens jou, je kinderen en je vrouw dan is hier niets mis mee en is dit voor jullie niet meer verplicht.

Echter wanneer je het uitgeeft van je eigen geld namens jezelf en degenen die je onderhoudt (d.w.z. je gezin) dan is dit beter omdat jij degene bent die wordt aangesproken.

En bij Allah ligt al het succes. En moge Allah`s zegeningen en vrede op Mohammed ﷺ, zijn familie en al zijn metgezellen zijn.

Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fatāwā
Voorzitter: Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz b. Bāz
Vervangend voorzitter: Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz Āl Ash-Shaykh
Lid: Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān

Mag het in geld gegeven worden?

Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz b. Bāz werd het volgende gevraagd

Is het toegestaan voor een persoon om zakāt al-fiṭr in geldwaarde te geven in plaats van tarwe, gerst of dergelijke?

Antwoord:

Dit is niet gewenst. Hetgeen waar de meerderheid van de geleerden op zitten is dat het gegeven dient te worden in eten en niet in geld. Want de boodschapper van Allah ﷺ, zijn metgezellen en de meerderheid van de geleerden hebben het als eten gegeven. Het is dus niet gewenst dat men het als geld geeft. Het is echter verplicht om zakāt al-fiṭr te geven als eten. Dit is de verplichting!

Uitwijken naar een ander land als er plaatselijk geen armen zijn

Shaykh Muḥammad b. Ṣālih al-ʿUthaymīn zei hierover:

…als dit plaatsvindt vanwege een noodzaak omdat er geen armen aanwezig zijn dan is hier niets mis mee. Echter als er geen noodzaak is omdat er armen aanwezig zijn in het land die het kunnen accepteren dan is het niet toegestaan.

En Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz b. Bāz (رحمه الله) zei hierover:

…hier is niets mis mee met de Wil van Allah volgens de meest correcte uitspraken van de geleerden. Echter het weggeven van zakāt al-fiṭr op de plek waar jij je bevindt is beter en veiliger. En wanneer je het opstuurt naar je familieleden zodat zij het aan de armen geven in jouw land daar is niets mis mee.

Bron: Fatāwā zakāt al-fiṭr & officiële site van Shaykh b. Bāz. Zie screenshots hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1]Voetnoot vertaler: Dit komt ongeveer overeen met 3KG.

[2]Voetnoot vertaler: Zoals rijst, dadels, gerst, etc.