Shaykh Muḥammad b. Ṣālih al-ʿUthaymīn zei het volgende:

Laylatoel-Qadr kent gelijktijdige en opvolgende tekenen. Wat betreft de gelijktijdige tekenen (die samenvallen):

  1. Een sterke verlichting in die nacht. En deze specifieke teken in deze tijd wordt niet ervaart behalve voor degene die zich op het vastenland bevindt ver weg van lichten.
  2. Rust. Met andere woorden, rust in het hart en een verruiming van de borst van de gelovige. De gelovige ervaart in die nacht meer rust en kalmte en een verruiming van de borst dan andere nachten.
  3. Sommige geleerden zeiden ook dat de wind in die nacht een stilte en kalmte bevat. Met andere woorden een wind zonder hevige windvlagen. Integendeel, het weer is geschikt.
  4. Dat Allah (bepaalde) mensen Laylatul-Qadr in hun dromen laat zien. Zoals dit heeft plaatsgevonden bij bepaalde metgezellen.
  5. Dat een persoon in deze nacht tijdens het staan in gebed een zoetheid en energie ervaart meer dan in andere nachten.

Wat betreft de opvolgende tekenen (die erna komen), is dat de zon in de ochtend opkomt zonder heldere stralen. Op een manier anders dan normaal. Wat betreft hetgeen dat vermeld wordt dat de honden minder of helemaal niet blaffen, dit klopt niet. Want soms is een persoon gedurende de laatste tien dagen alert en hoort hij toch honden blaffen.

Wanneer een persoon vraagt: Wat is het profijt van de opvolgende tekenen? Het antwoord hierop is dat dit dient ter verheuging voor degene die zich inzet in die nacht en ter versterking van zijn geloof. En dat zijn hoop op hetgeen hij in die nacht heeft verricht zal toenemen.

Het is in deze nacht aanbevolen om duʿāʾ te verrichten met datgene wat is overgeleverd op gezag van de profeet ﷺ. Hieronder valt de duʿāʾ:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعَفُ عَنَّا

Allahumma Innaka ʿAfūwwun Tuḥibbul ʿAfwa Faʿfu ʿAnā

[O Allah U bent Vergevensgezind, houdt van vergeven, Vergeef ons dus]

Dit volgens de overlevering op gezag van ʿĀʾisha (رضي الله عنها) waarin zei tegen de boodschapper van Allah ﷺ zei: “O boodschapper van Allah, als ik weet in welke nacht Laylatul-Qadr valt, wat dien ik dan te zeggen?” Hij zei: “Zeg: Allahumma Innaka ʿAfūwwun Tuḥibbul ʿAfwa Faʿfu ʿAnā.”[1]

Dit is één van de overleveringen die dus is overgeleverd. Zo ook (kan men duʿāʾ verrichten) met de vele andere smeekbeden die zijn overgeleverd. Er is ook niets mis mee om andere smeekbeden te verrichten die niet zijn overgeleverd. Want Allah (عز و جل) zegt:

“Roep jullie Heer in nederigheid en in het geheim aan.” [Al-Aʿrāf (7):55]

En de profeet ﷺ zei:

“Laat één van jullie zijn Heer om zijn behoefte vragen, ook al is het de reparatie van zijn sandaal.”

De mensen hebben verschillende wensen, de één wil goede gezondheid, de ander wil rijkdom in plaats van armoede, weer een ander wil trouwen, weer een ander wil kinderen, weer een ander wil kennis, weer een ander wil geld, enzovoorts. De mensen verschillen qua wensen.

Laat het wel bekend zijn dat de smeekbeden die zijn overgeleverd completer en beter zijn dan de smeekbeden die men uit zichzelf spreekt. Want wat je ziet is dat deze langdradig zijn en meerdere zinnen bevatten voor één ding. Maar de smeekbeden waar de Qorʾān of de sunna mee is gekomen zijn vele malen beter dan de smeekbeden die zijn verzonnen zoals we die in bepaalde folders terugvinden.

Bron: Ash-Sharḥ al-Mumtiʿ ʿala Zād al-Mustaqniʿ deel 6 blz. 496-498. Uitgever: Dār Ibn Jawī lil-nasr nashr wa tawzīʿ Damam Saoedie-Arabie. 1ste druk 2006
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1]Aḥmad, Tirmidhī & Ibn Māja.