Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān werd het volgende gevraagd:

Wanneer er etensresten overblijven tussen de tanden van de vastende, valt dit onder de zaken die het vasten verbreken wanneer de vastende dit doorslikt? Wees ons van profijt, moge Allah u zegenen.

Antwoord:

Wanneer de vastende wakker wordt en etensresten tussen zijn tanden treft, dan dient hij deze etensresten uit te werpen. Het heeft (dan) geen invloed op zijn vasten behalve wanneer hij dit opzettelijk inslikt, want dit verbreekt dan het vasten. Als hij dit echter uit onwetendheid of vergeetachtigheid inslikt, dan beïnvloedt dit het vasten niet.

Een moslim dient ernaar te streven om zijn mond (tijdens het vasten en erbuiten) schoon te maken na het eten. Want het schoonmaken is een vereiste voor een moslim. Hij dient zorg te dragen voor zijn tanden en mond na het eten zodat er geen resten overblijven die een onaangename geur veroorzaken en een schadelijke invloed kunnen hebben op de gezondheid van zijn tanden.

Bron: Al-Muntaqāmin Fatāwa al-Fawzān deel 1, blz. 386-387. Uitgever: Dār al-Imām Aḥmad, Cairo Egypte. 1ste druk 2013.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl