Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fatāwa werd het volgende gevraagd:

Wanneer iemands lusten toenemen gedurende de maand Ramadan en hij geen andere weg vindt (om deze lusten te onderdrukken) behalve door te masturberen, wordt zijn vasten dan ongeldig? En dient hij (in deze staat) deze dag in te halen of een boetedoening te verrichten?

Antwoord:

Het masturberen gedurende en buitenom de Ramadan is verboden. Het is niet toegestaan om deze handeling te verrichten. Volgens de uitspraak van Allah (تعالى):

“En degenen die over hun kuisheid waken. Behalve bij hun vrouwen en de slaven waarover zij beschikken, hen wordt niets verweten. Wie dan daarnaast nog iets zoekt: zij zijn degenen die de overtreders zijn.” [Al-Maʿārij (70):29-31]

Degenen die dit verricht gedurende de dag van Ramadan terwijl hij vast dient tawba (i.e. vergiffenis) te verrichten en deze dag (waarin hij deze daad verricht heeft) in te halen. En er is geen boetedoening voor hem. Want de boetedoening (i.e. kafāra) is slechts specifiek overlevert voor degene die geslachtsgemeenschap heeft (gedurende de dag van Ramadan).

En bij Allah ligt al het succes. En moge Allah`s zegeningen en vrede op Mohammed ﷺ, zijn familie en al zijn metgezellen zijn.

Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fatāwa
Voorzitter: Shaykh ʿAbdul-ʿAzīz b. Bāz
Vervangend voorzitter: Shaykh ʿAbdur-Razzāq al-ʿAfīfī
Lid: Shaykh ʿAbdullah Ibn Ghudayān
Lid: Shaykh ʿAbdullahibn Quʿūd

Bron: Fatāwa al-lajna as-dāʾima lil-buḥūth al-ʿIlmiyya wal-iftāʾ, deel 10 blz. 256. Uitgever: Al-Ḥumayda drukkerij, Riyad Saoedi-Arabië. 5dedruk 2006.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl