Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān zei het volgende:

Het is niet toegestaan om te vasten gebaseerd op astronomische berekeningen. Want dit is iets wat niet door Allah noch door de profeet ﷺ is vastgesteld.

De profeet ﷺ heeft het vasten verbonden aan het zien van de maan. Hij zei:

Vast bij het zien ervan (d.w.z. de maan) en verbreek het vasten bij het zien ervan (d.w.z. de maan aan het begin van de maanmaand Shawwāl na de maand Ramadan).[1]

Het vasten is dus alleen toegestaan bij een van de twee (zaken). Bij het zien van de maan zoals aangegeven hierboven of wanneer de maand Shaʿbān afgelopen is met dertig dagen[2] volgens zijn ﷺ uitspraak:

‟Wanneer het echter bewolkt is (en jullie de maan niet kunnen zien) maak dan een inschatting van de juiste periode.[3]

Het is niet toegestaan dat het vasten afhankelijk is van astronomische berekeningen. Want (deze berekeningen) zijn het werk van mensen. Zij kunnen hierin fout of correct zijn. En niet iedereen is hier goed in (d.w.z. astronomische berekeningen).

En de profeet ﷺ heeft niet opgedragen tot het vasten bouwende op astronomische berekeningen maar heeft ons opgedragen tot het vasten bouwende op het zien van de maan!

Het zien van de maan kan plaatsvinden door middel van het blote oog of door middel van verrekijkers en telescopen die zich bevinden in uitkijkposten of dergelijke. Hiermee treedt men niet uit het bevel (tot het zien van de maan) want het zien heeft plaatsgevonden door middel van een hulpmiddel. Er is niets mis mee om hulpmiddelen te gebruiken zoals telescopen en uitkijkposten om zodoende de maan te zien. Maar dit is niet verplicht.

Bron: As-Sharḥ ʿalā matn zād al-mustaqniʿ, deel 2 blz. 343-344. Uitgever: Dār Al-ʿĀṣima lil-nashr wa tawzīʿ, Riyad Saoedi-Arabië. 1ste druk 2004.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1]Ṣaḥīḥal-Bukhārī (3/34-35) & Muslim (3/124).

[2]Voetnoot vertaler: zoals de profeet ﷺ heeft gezegd: “Maak dan de telling van Shaʿbān af tot dertig.” (Al-Bukhārī nr. 1909).

[3]Al-Bukhārī (3/33,34) & Muslim (3/122).