Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān werd het volgende gevraagd:

Een zuster zegt het volgende: “De moslimvrouw spendeert over het algemeen veel tijd in de keuken in het voorbereiden van verschillende soorten eten (tijdens Ramadan). Hierdoor ontgaat haar de maand Ramadan. Wat is uw advies voor haar en wordt zij beloond voor het voorbereiden van het eten?”

Antwoord:

Ja, zij wordt hiervoor beloond omdat zij het eten klaarmaakt voor de vastenden. En dit valt onder het helpen op al-birr (het goede) en taqwā (godsvrees)[1]. Zij wordt hier dus voor beloond.

Het koken en huishouden weerhoudt haar echter niet van tasbīḥ[2], tahlīl[3], takbīr[4] en het reciteren van datgene wat zij van de Qorʾān heeft gememoriseerd. Het koken weerhoudt haar dus niet van het gedenken van Allah (عز و جل).

Bron: Beluister hieronder de audio.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1]Voetnoot vertaler: Een verwijzing naar het volgende vers: “Help elkaar in het goede (al-birr) en in godsvrees (at-taqwā), en help elkaar niet in zonde en overtreding.” [al-Māʾida(5):2]

[2]Het zeggen van SubḥānAllah.

[3]Het zeggen van Lā Ilaha illa Allah.

[4]Het zeggen van Allahu Akbar.