Shaykh Muḥammed b. ʿAbd al-Wahāb Al-Wasābī (رحمه الله) zei het volgende:

De onderverdeling van kinderen in hun gehoorzaamheid van hun vaders en moeders is als volgt:

  1. Zij verrichten niet wat hun vader of moeder hen opdraagt. Deze type kinderen zijn ongehoorzaam aan hun ouders[1].
  2. Zij verrichten wat hen wordt opgedragen maar zij hebben er een afkeer tegen. Deze type kinderen worden niet beloond.
  3. Zij verrichten wat hen wordt opgedragen maar volgen dit op met opschepperij[2], kwetsen, snauwen[3] en het verheffen van de stem. Deze type kinderen hebben ondersteuning nodig.
  4. Zij verrichten wat hen wordt opgedragen met plezier. Zij worden beloond en deze type kinderen komen weinig
  5. Zij verrichten wat de ouders van hen willen voordat zij door de ouders gevraagd worden. Zij zijn de eerbiedige en succesvolle (kinderen). En deze type kinderen komen zelden voor.

Bron: Beluister de audio hieronder (ingekort).
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Voetnoot vertaler: ʿUqūq al-Wālidayn (het ongehoorzamen van de ouders) is een van de grote zonden.

[2] Voetnoot vertaler: Door iets terug te verwachten voor hun gehoorzaamheid (m.a.w. voort wat hoort wat).

[3] Voetnoot vertaler: Door bijvoorbeeld “Uff” te zeggen. Allah (تعالى) zegt: “…zeg dan geen uff tegen hen en snauw hen niet af en spreek zachte woorden tot hen.❝ [al-Isrāʾ (17):23]