Shaykh Muḥammad b. Ṣālih al-ʿUthaymīn (رحمه الله) werd het volgende gevraagd: 

We zien bij sommige mensen die bidden dat zij tijdens de sujūd (neerknieling) één of beide voeten van de grond laten komen. Wat is het oordeel hierover?

Antwoord: 

Het is voor degene die de sujūd verricht niet toegestaan om één van zijn ledematen van de grond te laten komen. Want de profeet  heeft gezegd: 

Wij zijn bevolen om de sujūd te verrichten op zeven botten. Op het voorhoofd en hij wees met zijn hand naar zijn neus, op de handen, de knieën en op het uiteinde van beide voeten (d.w.z. de tenen). 

Wanneer iemand dus één of beide voeten, of één of beide handen, of zijn voorhoofd of neus of beiden omhoogtilt, dan telt zijn sujūd niet en is deze ongeldig. En wanneer de sujūd ongeldig is, dan is zijn gebed ongeldig! 

Bron: Beluister de audio hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl