Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz b. Bāz (رحمه الله) werd het volgende gevraagd:

Is het voor de vrouw wel of niet toegestaan om de adhān en iqāma te verrichten voor het gebed?

Antwoord:

Het is voor de vrouw (islamitisch) niet vastgesteld om de adhaan noch de iqaamah te verrichten. Dit heeft echter betrekking op de mannen. Wat betreft de vrouwen, voor hen is het niet vastgesteld om de adhān of iqāma te verrichten. Sterker nog, zij dienen te bidden zonder adhān en iqāma.

Zij dienen zorgvuldig te zijn met de tijd (stippen van het gebed) en zij dienen khushūʿ (devotie) te tonen zonder gefriemel in het gebed. Zoals (dit ook geldt) voor de mannen.

De vrouw dient dus khushūʿ te hebben, haar zicht te richten naar de plek van sujūd (neerknieling) en weg te blijven van gefriemel in het gebed met haar vingers en dergelijke.

Dit is de sunna voor de mannelijke en vrouwelijke gelovige in het gebed.

En Allah is de bezitter van al het succes.

Bron: http://www.binbaz.org.sa/node/2428 & zie screenshot hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

Screenshot Arabische Bron: