Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz b. Bāz werd het volgende gevraagd:

Ik ben niet in staat om het gebed te verrichten omdat ik lijd aan een ziekte in mijn maag (wat winderigheid veroorzaakt). Ik verricht de kleine wassing (wuḍūʾ) bij elk gebed. In de meeste gevallen verbreek ik mijn wuḍūʾ gedurende de helft van mijn gebed. Ik maak het gebed dan toch af. Is mijn gebed dan correct of niet?

Antwoord:

Omdat u lijdt aan voortdurende verbreking van uw wuḍūʾ (door het laten van winden) valt u onder de regelgeving van degene die lijdt aan incontinentie.

Uw gebed is dus geldig ook al laat u winden zoals dat ook het geval is bij degene die lijdt aan incontinentie en de vrouw die lijdt aan Istiḥāda[1] waarbij er voortdurend bloed vloeit.

Het is aan u o vragensteller om op tijd de wuḍūʾ te verrichten en vervolgens aan de hand van uw situatie het gebed te verrichten. Ook al komt er iets uit tijdens het gebed (of op het moment dat het tijdstip van het gebed is aangebroken). Aangezien dit voortdurend bij u plaatsvindt en Allah een ziel niet meer belast dan dat het aan kan.

Als u dus op tijd de wuḍūʾ verricht, vervolgens op de door Allah voorgeschreven manier bidt dan schaadt het u niet wanneer er tijdens het gebed, voor het gebed of na het gebed winden uitkomen aangezien dit voortdurend plaatsvindt.

U neemt dezelfde regelgeving aan zoals de vrouw die lijdt aan Istiḥāda waarbij er voortdurend bloed uitkomt bij haar buitenom haar menstruatie en zoals degene die lijdt aan incontinentie waarbij er voortdurend urine uitkomt zonder dat hij hier iets tegen kan doen. Zo een persoon is geëxcuseerd. Allah (سبحانه) zegt:

En vreest daarom Allah zoveel jullie kunnen.[At-Taghābun (64):16] -Einde Fatwā-

Ook werd Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fatāwā het volgende gevraagd:

Wanneer ik de wuḍūʾ verricht komt het vaak voor dat er winden uitkomen waardoor ik genoodzaakt ben om dit in te houden zodat er niets uitkomt. Dit is erg zwaar voor mij. Als ik dit niet doe dan laat ik winden waardoor mijn wuḍūʾ is verbroken. Ik zou graag een oplossing willen hiervoor. Dien ik gewoon wuḍūʾ te verrichten en daarbij te negeren wat er uit mij komt hierna of niet? Moge Allah u beschermen.

Antwoord:

Alle lof is aan Allah de Heer der Werelden. Vrede en zegeningen zij met onze profeet Mohammed ﷺ, zijn familie en al zijn metgezellen.

Vervolgens dit:

Het laten van winden dient u te vermijden totdat u het gebed verricht heeft. Als u hiertoe niet in staat bent en dit vaak bij u plaatsvindt op deze manier, dan dient u de wuḍūʾ te verrichten wanneer u wilt bidden. Wanneer er dan toch iets uit komt (nadat u zich al in het gebed bevindt) dan verbreekt dit de wuḍūʾ niet zolang u zich bevindt in de tijd van het gebed.

Want een van de stelregels in de (islamitische) wetgeving is:

Dat moeite gemak met zich brengt.

En bij Allah ligt al het succes. En moge Allah`s zegeningen en vrede op Mohammed ﷺ, zijn familie en al zijn metgezellen zijn.

Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fatāwā
Voorzitter: Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz b. Bāz
Vervangend voorzitter: Shaykh ʿAbd ar-Razzāq al-ʿAfīfī
Lid: Shaykh ʿAbdullahibn Quʿūd

Bron fatwā 1: Fatāwā nūr ʿala ad-darb deel 13 blz. 17. Uitgever: Ar-Riʾāsa al-ʿāma lil-buḥūth al-ʿilmiyya wa al-iftāʾ, Riyad Saoedi-Arabië. 1ste druk 2009.
Bron fatwā 2: Fatāwa al-lajna as-dāʾima lil-buḥūth al-ʿIlmiyya wal-iftāʾ, deel 5 blz. 450. Uitgever: Al-Ḥumayda drukkerij, Riyad Saoedi-Arabië. 5de druk 2006.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1]Voetnoot vertaler: Voor meer info over Istiḥāda (onregelmatig vaginaal bloedverlies) klik op de volgende link: https://www.ahloelhadieth.nl/?p=1321

Screenshots Arabische Bronnen: