Shaykh ʿAbdul-ʿAzīz b. Bāz (رحمه الله) werd het volgende gevraagd:

Ik heb gehoord dat het vegen over het gezicht na het verrichten van duʿāʾ een innovatie[1] is. Zo ook dat het kussen van de Qorʾān een innovatie is. Kunt u ons hieromtrent informeren? Moge Allah u belonen.

Antwoord:

Het vegen over het gezicht na het verrichten van duʿāʾ is geen innovatie. Maar het achterwege laten ervan is beter, vanwege de zwakke overleveringen hieromtrent[2]. En een aantal geleerden hebben deze overleveringen als goed verklaard. Omdat zij vallen onder (de gradatie) van al-Ḥassan lighayrihi[3] zoals Al- Ḥāfiẓ b. Hajr (رحمه الله) aantoont aan het einde van zijn boek Bulūgh Al-Marām. Zo ook hebben andere geleerden dit vermeld.

Degene die deze overleveringen als ḥassan (goed) ziet, voor hem is het aanbevolen om te vegen. En degene die deze overlevering als zwak ziet, voor hem is het niet aanbevolen om te vegen.

En de bekende authentieke overleveringen in Bukhārī en (of) Muslim vermelden niets over het vegen over het gezicht na het verrichten van duʿāʾ. Zij beschrijven slechts het verrichten van duʿāʾ zonder het vegen.

Degene die (toch) over zijn gezicht veegt, daar is niets mis mee. En degene die dit achterwege laat dat is beter. Omdat de overleveringen over het vegen over het gezicht na duʿāʾ zwak zijn zoals we al zeiden.

Maar degene die dit toch doet daar is niets mis mee. En men mag hem niet berispen hierom, noch mag men zeggen dat dit een innovatie is.

Shaykh ʿAbdul-ʿAzīz b. Bāz:

Wat was de tweede vraag ook alweer?

Vragensteller:

Het kussen van de Qorʾān

Antwoord:

Zo ook het kussen van de Qorʾān hier is niets mis mee. Het wordt ook geen innovatie genoemd. Omdat dit valt onder het verheerlijken van de Qorʾān en het liefhebben ervan. En het is overgeleverd op gezag van ʿIkrama b. Abī Jahl (رضي الله عنه) dat hij de Qorʾān kuste. Hij zei dan: “Dit zijn de woorden van mijn Heer.”

Maar het kussen van de Qorʾān is niet (islamitisch) vastgesteld en het achterwege laten ervan is beter. En als hij de Qorʾān dan toch kust dan is hier niets mis mee.

Moge Allah jullie belonen.

Bron: Zie officiële site http://www.binbaz.org.sa/noor/2365 & screenshot hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1]Voetnoot vertaler: Een toevoeging aan de religie waar geen bewijs voor is.

[2]Voetnoot vertaler: Eén van deze overleveringen staat in at-Tirmidhī op gezag van ʿUmar b. al-Khaṭṭāb (رضي الله عنه) die zei: “De profeet ﷺ was gewoon wanneer hij zijn handen uitstrekte bij het verrichten van duʿāʾ zijn handen niet liet neerzakken totdat hij met zijn handen over zijn gezicht veegde.”

[3]Voetnoot vertaler: Ḥassan lighayrihi (goed vanwege de steun van anderen). De zwakke overlevering die de gradatie van goed krijgt nadat al haar wegen bij elkaar zijn gebracht en elkaar steunen met als voorwaarde dat (er in haar wegen) geen leugenaar zit of iemand die is beticht van liegen. Dit is een van de vijf gradaties die een overlevering kan hebben. Deze zijn:

  • As-Ṣaḥīḥ lidhātihi
  • As-Ṣaḥīḥ lighayrihi
  • Al-Ḥassan lidhātihi
  • Al-Ḥassan lighayrihi
  • Ad-Daʿīf

Zie voor meer info de verhandeling van Shaykh Muḥammad b. Ṣālih al-ʿUthaymīn genaamd: Muṣtallaḥ al-ḥadīth.

Screenshot Arabische Bron: