Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān zei het volgende:

Het onderhouden van familiebanden heeft een nawerking in deze wereld en het hiernamaals. Wanneer het onderhouden van familiebanden een reden is voor een langere levensduur en een toename is in voorziening (rizq), dan is het vanzelfsprekend om goed te zijn tegenover de ouders. Omdat zij zich (van onder de familieleden) het dichtst bij jou bevinden.

Het goed zijn tegenover de ouders zorgt ervoor dat Allah je levensduur verruimt en verlengt.

Ongehoorzaamheid en het slecht zijn tegenover de ouders zorgt voor een kortere levensduur en een vermindering in voorzieningen, net zoals dat het goed zijn tegenover de ouders de levensduur verlengt en de voorzieningen verruimt. Wat je zaait zal je oogsten!

‟En jullie zullen slechts worden beloond voor wat jullie plachten te doen.” [Yasīn (36):54]

Wat denken jullie over hetgeen wat nu jammer genoeg plaatsvindt in de islamitische gemeenschappen, waarbij de ouders wanneer zij oud worden in bejaardentehuizen worden gegooid (zoals zij dit noemen)! Het kind is klaar met hun en plaats dan vervolgens een van hen in een bejaardentehuis. Alsof zij de ouders zijn van degenen die hen moeten verzorgen in dit bejaardentehuis.

SubḥanAllah! Is de persoon die dit doet een dier of persoon!? La ḥawla wa la quwata illa billah! Dit valt onder de grootste vormen van ongehoorzaamheid. Degene die vrees voor Allah (سبحانه و تعالى) heeft in zijn hart zou dit niet doen.

Wat zou jij ervan vinden als jouw kind dit bij jou doet en je in een bejaardentehuis plaatst wanneer je oud en ziek wordt? Hoe zou jij je voelen? Hoe kwaad zou je op hem zijn? En hoe groot zou de zonde zijn die jij als kind dan draagt? Waarom eis jij je rechten op zonder die van jou te vervullen?

Iedere moslim dient dus Allah te vrezen. Want ongehoorzaamheid en het slecht zijn tegenover de ouders is in deze tijd wijdverspreid. De harten zijn hardvochtig geworden en de familieleden zijn vreemdelingen van elkaar geworden.

De gewoontes van het Westen hebben ons land bereikt. Zij die geen families of huizen hebben behalve het huis dat lijkt op het huis van een dier! Zij nemen een huis en leven erin alleen of met hun honden. Wat betreft het leven met de ouders, kinderen of broers, dit is iets wat in de meeste ongelovige landen niet aanwezig is.

Nu zijn er sommige moslims die hen willen imiteren. Zij willen hun ouders of een van hun ouders in zulke bejaardentehuizen gooien. Zodat hij van hen af is. En als er iets sentimenteels (aangelegenheid) is komt hij ze groeten op de dag van ʿīed. Hij komt ze alleen maar even bezoeken?! Of een paar dagen erna komt hij langs en geeft hij hen de salām. En dan denkt hij dat dit de verplichting is die hij heeft vervuld.

Een moslim dient op te passen en Allah te vrezen. Hoe hij anderen behandelt zo zal hij ook behandeld worden. Wat hij zaait zal hij oogsten.

Een moslim dient niets voorop te stellen in het gehoorzamen en goed zijn tegenover de ouders behalve de gehoorzaamheid van Allah. Degene die beloning wenst die dient geen enkele handeling voor de gehoorzaamheid van zijn ouders te plaatsen. Behalve het recht van Allah (سبحانه و تعالى)!

Wij vragen Allah (جل و علا) bij zijn Schone Namen en Verheven Eigenschappen om de kinderen en nakomelingen van de moslims te rectificeren. En wij vragen Hem de moslims terug te doen laten keren naar het praktiseren van de islam op de juiste wijze. En wij vragen Hem dat zij families worden die van elkaar houden, elkaar steunen en huizen van rechtschapenheid worden. En wij Vragen Hem dat hij hen beschermt tegen het imiteren van de ongelovigen, de hypocrieten en degenen waarvan hun gezinnen verloren zijn gegaan en de familiebanden van verbroken zijn. Daarmee zoals dieren zijn geworden of zelfs nog dwalender! La ḥawla wa la quwata illa billah!

Moge Allah`s zegeningen en vrede op Mohammed ﷺ zijn familie en al zijn metgezellen zijn.

Bron: Beluister de audio hieronder.
Vertaling (05/2013): Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl