Shaykh ʿAbdul-ʿAzīz b. Bāz werd het volgende gevraagd:

Wanneer is het naar uw mening toegestaan om de gebeden in te korten tijdens het reizen. Is dit vastgesteld aan de hand van een specifieke afstand? Wat zegt u over degene die de intentie heeft om langer dan vier dagen ergens te verblijven? Is het voor hem toegestaan om de gebeden in te korten?

Antwoord:

De meerderheid van de geleerden is van mening dat de afstand bepaald wordt aan hetgeen dat een kameel aflegt op een normaal tempo gedurende een dag en nacht. Dit komt overeen met 80 kilometer. Deze afstand wordt gezien als een reis in tegenstelling tot hetgeen wat minder is dan 80 kilometer.

De meerderheid van de geleerden is ook van mening dat degene die vastbesloten is om meer dan vier dagen ergens te verblijven, hij de gebeden (op een normale manier) dient te bidden (met de mensen van de plek waar hij verblijft). Zo ook dient hij te vasten als het ramadan is. Als de duur van zijn verblijf minder is dan vier dagen dan mag hij de gebeden inkorten en samenvoegen en mag hij zijn vasten verbreken. Dit omdat de bewoner de gebeden op een normale manier dient te bidden en het pas toegestaan is om de gebeden in te korten als men op reis is. De profeet ﷺ heeft zijn gebeden vier dagen lang ingekort tijdens de afscheidsbedevaart[1] vervolgens vertrok hij naar Mina en ʿArafa[2]. Dit duidt erop dat het toegestaan is om de gebeden in te korten voor degene die besloten heeft om ergens vier dagen te verblijven of minder.

Wat betreft zijn ﷺ verblijf van negentien dagen (in Mekka) in het jaar van al-Fatḥ[3] en de twintig dagen in Tabūk. Het waarschijnlijke is dat hij hier zijn gebeden inkortte omdat hij niet wist wanneer hij terug zou keren. Zo hebben de meerderheid van de geleerden zijn verblijf in het jaar van al-Fatḥ in Mekka uitgelegd. Zo ook tijdens de veldtocht van Tabūk uit voorzorg voor de religie en het handelen naar de oorsprong. En dat is dat het gebed (ẓuhr, ʿaṣr en ʿīshāʾ) vier rakʿahs gebeden dient te worden als men een plaatselijke bewoner is. Maar als hij niet weet wanneer hij gaat reizen[4], voor hem geldt dan het inkorten en samenvoegen van de gebeden en het verbreken van het vasten tot dat hij zeker weet dat hij langer dan vier dagen ergens wil verblijven of terugkeert naar zijn land.

En Allah is de Bezitter van Succes.

Vraag:

Wij zouden graag een verduidelijking willen hebben omtrent het inkorten van het gebed tijdens het reizen. Is het vastgesteld dat de profeet ﷺ zijn gebed volledig verrichtte tijdens het reizen en is het gebed van de reiziger onderworpen aan afstand en het aantal dagen? Wij zouden graag een verduidelijking willen omtrent deze kwestie met bewijzen vanuit het Boek van Allah en de sunna. Moge Allah u belonen.

Antwoord:  

Wanneer de profeet ﷺ op reis was, bad hij het ẓuhr gebed twee rakʿahs, het ʿaṣr gebed twee rakʿahs en het ʿīshāʾ gebed twee rakʿahs totdat hij terugkeerde van zijn reis. Dit is wat wij van hem ﷺ weten. Het is overgeleverd dat hij ﷺ zijn gebeden inkortte en volledig bad (tijdens een reis). Maar deze overleveringen zijn niet authentiek. Hetgeen wat bewaard is in de authentieke overleveringen is dat hij ﷺ zijn gebeden inkortte totdat hij terugkeerde van zijn reis.

Wat betreft het maghrib gebed, deze bad hij zoals altijd (drie rakʿahs) of hij nu op reis was of niet. Ook het fajr gebed bad hij twee rakʿahs of hij nu op reis was of niet. Hij bad met het fadr gebed het vrijwillig gebed van twee lichte (korte) rakʿahs voor het fajr gebed of hij nu op reis was of niet. Wat betreft de andere vrijwillige gebeden van ẓuhr, ʿaṣr, maghrib en ʿīshāʾ, deze liet hij achterwege als hij ﷺ op reis was.

Dus het is aan de gelovige om datgene te verrichten wat de profeet ﷺ ook verrichte als hij op reis was. Een reis bij de geleerden is datgene wat overeenkomt met de afstand van een dag en nacht. Dit is de mening van de meerderheid van de geleerden. Dit komt overeen met ongeveer 80 kilometer voor degene die zich in een auto voortbeweegt. Zo ook degene die zich voortbeweegt in vliegtuigen, boten en schepen. Deze afstand of wat daarbij in de buurt komt wordt een reis genoemd volgens de gewoonte. Want dit is bekend onder de moslims. Dus als een persoon per kameel, per voet, per auto, per vliegtuig of per boot reist, dan wordt hij een reiziger genoemd bij een afstand van 80 km of meer.

Sommige geleerden hebben gezegd dat dit (het bepalen van de afstand van een reis) terugkeert naar de gewoonte van de mensen en dat de afstand niet beperkt kan worden tot het aantal kilometers. Hetgeen wat als reis wordt gezien onder de gewoonte van de mensen is dan een reis, waarbij het gebed ingekort mag worden.

Het juiste is wat de meerderheid van de geleerden hebben besloten en dat is het vaststellen van de afstand met hetgeen ik eerder vermeld heb (80 km). Dit is de mening van de meerderheid van de geleerden. Dus het is gewenst om hieraan vast te houden en dit is hetgeen wat is overgeleverd door de metgezellen. Zij zijn degenen die het meest weten over de religie van Allah en de sunna van de boodschapper van Allah ﷺ.

Bron: Aḥkām al-musāfir fī aṭ-ṭahāra wa aṣ-ṣalāt wa aṣ-ṣiyām blz. 14-15 vraag 16 & 17. Uitgever: Dār aḍwāʾ as-salaf lil-nashr wa tawzīʿ. 1ste druk 2007.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie:www.ahloelhadieth.nl

[1]Voetnoot vertaler: De laatste ḥaj (bedevaart) van de profeet ﷺ.

[2]Voetnoot vertaler: Twee pelgrimsplekken die bezocht worden tijdens de ḥaj.

[3]Voetnoot vertaler: Het jaar van de overwinning; het jaar waarin de moslims mekka overnamen. Zie uitleg van sura al-naṣr.

[4]Voetnoot vertaler: De Shaykh bedoelt dat als men van tevoren niet vastbesloten is om ergens vier dagen te blijven, dat men dan de gebeden in kan korten ook al blijkt achteraf dat het verblijf langer dan vier dagen heeft geduurd. Net zoals de profeet ﷺ zijn gebeden 20 dagen en 19 dagen heeft ingekort.

Screenshots Arabische Bron: