Shaykh ʿAbdus-Salām b. Barjas (رحمه الله) zei het volgende:

Een student van de kennis dient voorzichtig te zijn met dit hoofdstuk (het hoofdstuk van Jarḥ wa Taʿdīl[1]). Hij dient dit hoofdstuk te vrezen en er weg van te blijven in zijn beginfase van kennis opdoen. Want dit hoofdstuk, is een hoofdstuk waarvan het pad hobbelig en moeilijk te beklimmen is.

Het kenmerk van een succesvolle student van de kennis in zijn beginfase, is dat hij zich bezighoudt met het memoriseren van teksten (mutūn)[2], zichzelf eraan toewijd door ze te memoriseren, te begrijpen, te bestuderen, te reviseren enzovoorts.

En het kenmerk van een onsuccesvolle student is dat hij zich bezighoudt met deze hoofdstukken (van Jarḥ wa Taʿdīl) in de beginfase van het opdoen van kennis!

Bron: Taṣnīf an-nās aw ar-rad ʿalā munkirī taṣnīf blz. 57-58. Uitgever: Dār al-minhāj, Cairo Egypte. 1ste druk 2012.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie:www.ahloelhadieth.nl

[1]Voetnoot vertaler: het prijzen en misprijzen van mensen. Zoals we vandaag de dag zien bij jongeren die geleerden, studenten en websites lasteren zonder duidelijk bewijs. Moge Allah ons beschermen! Allahuma Amīn.

[2]Voetnoot vertaler: zoals de drie fundamenten, de vier principes, 40 adīth an-Nawawī, etc.

Screenshots Arabische Bron: