Shaykh ʿAbd ar-Raḥmān b. Nāṣir as-Saʿdī (رحمه الله) schrijft het volgende:

Al-ʿIdda: refereert naar de wachtperiode van een vrouw wiens echtgenote haar heeft gescheiden door middel van de dood of echtscheiding (beëindigen van huwelijk).[1]

Wanneer haar echtgenoot sterft dan heeft zij per definitie een wachtperiode:

 1. Wanneer zij zwanger is, dan is haar ʿidda tot haar bevalling van al hetgeen in haar buik zit. Dit volgens de uitspraak van Allah: “Voor hen die zwanger zijn geldt de wachtperiode (ʿidda) totdat zij hebben gebaard wat zij dragen.” [at-Ṭalāq (65):4]. Dit is algemeen en geldt voor de echtscheiding en voor de scheiding door dood.
 2. Wanneer zij niet zwanger is dan is haar ʿidda 4 maanden en 10 dagen.

Zij is verplicht om zich in deze wachtperiode te houden aan het volgende:

 1. Zich niet op te maken, parfumeren, aantrekken van juwelen of zich mooi te maken met henna of dergelijke.
 2. Dat zij in het huis blijft waar zij met haar echtgenoot verbleef voor zijn dood. Dit volgens de uitspraak van Allah (تعالى): “En degenen van jullie die overlijden en echtgenoten achterlaten, zij moeten dan voor zichzelf een termijn in acht nemen van vier maanden en tien dagen.” [al-Baqara (2):234]

Wat betreft zij waarvan gescheiden wordt tijdens haar leven (d.m.v. echtscheiding):

 1. Wanneer (haar echtgenoot) haar scheidt voor dat hij geslachtsgemeenschap heeft gehad met haar, dan is er geen ʿidda. Dit volgens de uitspraak van Allah (تعالى):

  “O jullie die geloven, wanneer jullie de gelovige vrouwen hebben gehuwd en daarna van hen scheiden, voordat jullie hen hebben aangeraakt, dan is er voor jullie geen plicht om hen een wachtperiode in acht te laten nemen.”
  [al-Aḥzāb(33):49]
 1. Echter wanneer haar echtgenoot geslachtsgemeenschap met haar heeft gehad of hij is alleen geweest met haar (dan geldt het volgende)[2]:
  1. Als zij zwanger is dan is haar ʿidda tot na haar bevalling. Of dit nu een korte of lange periode is.
  2. Als zij niet zwanger is (dan geldt het volgende):
   1. Als zij menstrueert dan is haar ʿidda drie volledige menstruatiecyclussen. Dit volgens de uitspraak van Allah (تعالى):“En de gescheiden vrouwen moeten voor zichzelf een wachttijd van drie maandelijkse perioden in acht nemen (voor dat zij hertrouwen).” [al-Baqara (3):228]
   2. Als zij niet menstrueert zoals het jonge meisje of zij die in de overgang (menopauze) is, hun ʿidda is 3 maanden. Dit volgens de uitspraak van Allah (تعالى):En voor hen (de vrouwen) die de leeftijd van maandelijkse perioden zijn gepasseerd; als jullie (mannen) twijfelen (over hun maandelijkse perioden) is hun wachttijd drie maanden. En (dit geldt ook voor) hen die nog geen menstruatie hebben.” [at-Ṭalāq (65):4]
   3. Als zij wel menstrueert, echter is haar menstruatie opgeheven vanwege borstvoeding en dergelijke, dan wacht zij totdat haar menstruatie terugkeert om vervolgens de ʿidda uit te voeren.
   4. Wanneer haar menstruatie is opgeheven en zij niet weet wanneer deze terugkeert, dan wacht zij 9 maanden (uit voorzorg vanwege zwangerschap) en vervolgens voegt zij hier 3 maanden (aan ʿidda) toe.[3]
   5. Wanneer zij twijfelt na afloop van haar ʿidda omdat zij tekenen van zwangerschap ziet, dan dient zij niet te hertrouwen totdat haar twijfel weg is.

Wat betreft de vrouw wiens echtgenote vermist is, zij dient te wachten totdat de rechter (met zijn ijtihād[4]) oordeelt dat hij overleden is om vervolgens de ʿidda uit te voeren.

Bron: Minhāj as-Sālikīn wa tawdīḥal-fiqh fīdīn blz. 188 – 190. Uitgever: Dār Ibn Jawzī
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1]Voetnoot vertaler: in deze periode wacht zij met het hertrouwen.

[2]Voetnoot vertaler: m.a.w. de echtgenoot is alleen geweest met haar. Ook al heeft er geen geslachtsgemeenschap plaatsgevonden door bijvoorbeeld een hindernis. Want al-khalwa (alleen zijn met haar) neemt dezelfde regelgeving aan als geslachtsgemeenschap.

[3]Voetnoot vertaler: in totaal dus 12 maanden (1 hele jaar).

[4]Voetnoot vertaler: ijtihād, wat letterlijk inspanning betekend.

Screenshots Arabische Bron: