Imām Abī an-Najā Mūsa b. Aḥmad b. Mūsa al-Ḥajāwī zei in zijn boek Zād al-Mustaqniʿ fī Ikhtiṣār al-Muqniʿ[1] onder het hoofdstuk over het huwelijk:

…En het is aanbevolen om er één te huwen.

Shaykh Muḥammed b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn (رحمه الله) zei hierop als commentaar:

…Sommige geleerden zeiden dat het aanbevolen is om jezelf te beperken tot één (echtgenote). De beredenering hiervoor is:

  • Dat dit veiliger is om niet in onrecht te vervallen. Want wanneer hij er twee of meer huwt dan kan het zijn dat hij niet in staat is om rechtvaardig te zijn.
  • Dat dit nabijer is in het niet uiteendrijven van het gezin. Want wanneer hij meer dan één vrouw heeft dan raken de gezinnen verstrooid. Hij heeft dan kinderen van deze vrouw en kinderen van een andere vrouw. En het kan zijn dat er tussen hen ruzie ontstaat vanwege de onenigheid tussen de moeders. Zoals we dit in sommige gevallen zien.
  • Dat dit nabijer is in het vervullen van haar volledige rechten zoals onderhoud en dergelijke.
  • Dat het gemakkelijker is (voor de man) om rechtvaardigheid in acht te nemen. Want het in acht nemen van rechtvaardigheid is een grote zaak! Het vergt ontbering.

Dit is tevens ook de bekendste mening van de Ḥanbalī wetschool (madhab).

Bron: Ash-Sharḥ al-Mumtiʿ ʿala Zād al-Mustaqniʿ deel 12 blz. 11-12. Uitgever: Dār Ibn Jawī lil-nasr nashr wa tawzīʿ Damam Saoedie-Arabie. 1ste druk 2006
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1]Voetnoot vertaler: Een fiqh boek die de Ḥanbali wetschool behandelt.

Screenshots Arabische Bron: