De vragensteller zegt: Wat is uw uitspraak over de pijnlijke gebeurtenissen in Syrië? Valt dit onder de fitna van twee (vechtende) moslimgroepen?

Ik zeg het volgende tegen jullie O broeders, hetgeen wat heeft plaatsgevonden in Syrië verduidelijkt ons de correctheid van de Salafī methodiek! De Salaf (vrome voorgangers) verbieden het de mensen in zijn totaliteit om onder het gezag uit te treden van hun regeringsleiders wanneer zij moslim zijn. En (ook) wanneer zij (de regeringsleiders) geen moslim zijn, dan verbieden zij de moslims om onder zijn gezag uit te treden wanneer zij niet het vermogen hebben om hem te verwijderen, of wanneer dit een groter nadeel met zich meebrengt dan zijn verblijf, of wanneer er niemand aanwezig is die hem kan opvolgen nadat hij verwijderd is.

Ahlus-Sunna zeggen ofwel de leider is een moslim en het is verboden om onder zijn gezag uit te treden ook al is hij een onrechtpleger, men dient verplicht geduld te hebben met hem tezamen met het adviseren van hem. En wanneer hij een ongelovige is en de moslims regeert -of hij nu afvallig is geworden of dat hij van oorsprong al ongelovig was-, wanneer de moslims het vermogen hebben om hem te verwijderen zonder een groter nadeel dan zijn verblijf en er is iemand aanwezig die het land kan runnen na hem en niet dat het land na zijn vertrek een chaos is, dan kunnen zij onder zijn gezag uit treden en hem verwijderen.

Echter wanneer zij geen vermogen hebben zoals onze Shaykh al-ʿUthaymīn zei: “Dat wanneer de moslims messen hebben, een mes uit de keuken waarmee je uien snijdt, dan wordt er niet tegen de moslims die zich onder deze ongelovige leider bevinden gezegd: Treedt onder zijn gezag uit! Want zij hebben het vermogen niet.”

Of zoals sommige roekeloze personen bijvoorbeeld zeggen dat verplicht is voor de moslim minderheidsgroepen in Europa om onder het gezag uit te treden van hun leiders omdat zij ongelovig zijn. Zij hebben het vermogen niet. Of dat dit een groter nadeel met zich meebrengt ook al hebben zij het vermogen, zoals dat een groot deel van de moslims vermoord wordt. Onder deze situaties is het niet toegestaan om onder het gezag uit treden. Men dient dan geduld te hebben

Wanneer de moslims weten dat wanneer zij de leider verwijderen en er is niemand na hem die capabel genoeg is in het runnen van het land, dan dienen zij geduld te hebben totdat er iemand aanwezig is die wel capabel genoeg is.

De mensen in Syrië zijn opgeruid door de opruiers totdat zij onder het gezag zijn uitgetreden van hun leider. En ik ben van degenen die hun leider als ongelovige ziet! Dat hij ongelovig is en geen moslim is. Omdat hij van oorsprong onder de groepen valt waar wij van oorsprong al niet voor hun islam getuigen. Ook al schrijven zij zich toe aan de islam! Hij is een Baʿthī Nuṣayrī. Maar ondanks dit, zijn zij (de mensen van Syrië) na dat zij zijn opgeruid door de opruiers onder zijn gezag uit getreden zonder dat de voorgenoemde voorwaarden aanwezig waren. Wat is er vervolgens gebeurd met onze broeders van Syrië? Duizenden mensen zijn uitgeroeid, huizen zijn vernietigd, grote dorpen in Syrië zijn geruïneerd en niet meer leefbaar! Het geduld van de moslims was beter voor hen geweest. Maar zij waren opgeruid door de opruiers. En zij (de opruiers) hadden hiermee een doel.

De zaak heeft nu reeds plaatsgevonden. Zij hebben ons niet geraadpleegd voor dat dit plaatsvond. Nu heeft het al plaats gevonden. En de mensen bevinden zich nu in hun huidige situatie. Na dat ik deze kwestie heb bestudeerd ben ik tot de conclusie gekomen (en Allah weet het beter), dat de huidige situatie met betrekking tot de Syriërs aldaar, dat het verzetten tegen deze regime en het leger dat hen steunt, jihād is op het pad van Allah voor hen. Voor degene die wenst dat het woord van Allah zegeviert. Want als wij tegen hen zeggen verlaat deze zaak (d.w.z. het verzet) dan zal hij (de leider van Syrië) hen volledig uitroeien. Hij zal hen na deze situatie niet met rust laten! En zoals wij al zeiden hij valt niet onder de moslimleiders bij ons. En ikzelf zie niet dat de strijd die momenteel plaatsvindt in Syrië een strijd van fitna is dat zich plaatsvindt tussen twee moslimgroepen. Ik ben van mening dat de mensen in Syrië die door deze kwestie beproefd zijn en willen dat Allah`s Woord het allerhoogste is, en omwille hiervan jihād voeren aldaar, dat dit jihād op het pad van Allah is. Dit is waarmee ik oordeel (en fatwā uitgeef).

Wat betreft degenen de zich in andere landen bevinden, daarvan ben ik van mening dat zij niet naar Syrië moeten reizen, noch ben ik van mening dat dit voor hen jihād op het pad van Allah is omdat de voorwaarden voor jihād niet aanwezig zijn met betrekking tot degene die niet beproefd is met datgene waar de mensen van Syrië aldaar mee beproefd zijn. En ik heb hier meerdere malen over gesproken en de voorwaarden van jihād heb ik in meerdere lezingen verduidelijkt. En ik ben zeker van mijn zaak dat de voorwaarden van jihād niet aanwezig zijn met betrekking tot de mensen buiten Syrië omtrent de situatie in Syrië. Maar zij hebben een recht op ons dat wij duʿāʾ maken voor hen, dat wij duʿāʾ maken voor de zwakkeren onder hen en dat Allah deze beproeving opheft en verwijdert.

Bron: Beluister de audio heironder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl